GI-blødning

Utdypende forklaring på tilstand
Synlig eller okkult blødning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning av GI-traktus med hensyn til blødningsfokus. Mest sannsynlig foreligger benign tilstand som IBD eller ulcus i GI tractus, men malign sykdom og eventuelt andre blødningsårsaker kan ikke utelukkes. Endoskopier, eventuelt rtg. CT/MR modaliteter, scintigrafi.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelig disposisjon for colerectal neoplasi
 • allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap
 • blødning over tid og observasjon av mørkt blod

Risikoen for kreft øker særlig ved alder over 55 år

Uansett årsak krever dette kliniske bildet rask diagnostisk avklaring.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11139
 • sectionId: 9417
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:58.857
 • updatedDate: 2015-09-28T15:41:02.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Synlig eller okkult blødning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning av GI-traktus med hensyn til blødningsfokus spesielt malign sykdom, eventuelt andre blødningsårsaker. Endoskopier, eventuelt rtg. CT/MR modaliteter, scintigrafi.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelig disposisjon for colerectal neoplasi
 • allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap
 • blødning over tid og observasjon av synlig blod

Risikoen for kreft øker særlig ved alder over 55 år.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11140
 • sectionId: 9417
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:58.967
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:58.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Synlig eller okkult blødning. Ved kun okkult blødning uten kliniske symptomer er det viktig at tilstrekkelig antall avføringsprøver er tatt i hensyn til gjeldene anbefalinger.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • økt risiko for kreft
 • arvelig disposisjon for colerectal neoplasi
 • allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap
 • blødning over tid og observasjon av blod
 • utfall i laboratorieprøver av betydning
 • mistanke om inflammatorisk tarmsykdom

Uansett årsak krever dette kliniske bildediagnostisk avklaring innen rimelig tid.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11141
 • sectionId: 9417
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:58.917
 • updatedDate: 2015-10-14T08:19:40.953
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Okkult eller synlig blødning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning av GI-traktus med hensyn til blødningsfokus spesielt malign sykdom, eventuelt andre blødningsårsaker. Endoskopier, eventuelt rtg. CT/MR modaliteter, scintigrafi.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelig disposisjon for colerectal neoplasi
 • allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap
 • blødning over tid og observasjon av synlig blod

Risikoen for kreft øker særlig ved alder over 55 år.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11142
 • sectionId: 9417
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:59.357
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:59.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Forutsetter normal anorectoskopi med eksplorasjon hos fastlege. Når det er tvil om nødvendigheten av å gi rett til nødvendig helsehjelp kan en supplerende rectosigmoideoskopi i spesialisthelsetjenesten gjennomføres.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter som ikke har fått eller kan få utført anorectal skopiundersøkelse i primærhelsetjenesten, vurderes etter annen veileder for GI-blødning.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11143
 • sectionId: 9417
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:59.17
 • updatedDate: 2015-09-28T15:41:02.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9417
 • guidelineId: 1093
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:58.717
 • updatedDate: 2015-09-28T08:16:45.24
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9412
 • sortOrder: 4