Dysfagi og odynofagi

Dysfagi og odynofagi (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Svelgbesvær og smerter ved svelging.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
I første rekke undersøkelse av spiserør, svelgfunksjon og spiserørsfunksjon.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter som ikke klarer å svelge mat/drikke gis kortere frist, dersom de ikke innlegges og får øyeblikkelig hjelp.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11135
 • sectionId: 9415
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:57.46
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:57.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9415
 • guidelineId: 1093
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:57.693
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:57.693
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9412
 • sortOrder: 2