Betydelige magesmerter

Betydelige magesmerter (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Magesmerter ut over lette til moderate som hører inn under dyspepsi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
I første rekke undersøkelse av magesekk, tynntarm, tykktarm og bukspyttkjertel. Undersøkelse med hensyn til svulst, sirkulasjon, hormoner og metabolske sykdommer.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker risiko for underliggende alvorlig somatisk tilstand:

 • nattlige og parietale smerter
 • symptomer på redusert allmenntilstand
 • relevante utfall i blodprøver
 • neoplastisk sykdom hos førstegradsslektning

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet dersom det ikke gis helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig tilstand), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • ikke-kostnadseffektivt hvis pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11134
 • sectionId: 9414
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:57.55
 • updatedDate: 2015-09-28T06:48:15.13
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9414
 • guidelineId: 1093
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:58.477
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:58.477
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9412
 • sortOrder: 1