Hypofysesykdommer

Hypofysesykdommer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medikamentell behandling og eventuell videre henvisning til kirurgi eller strålebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av svikt
 • størrelse av svulst
 • synsfeltutfall
 • nivå av hormonsekresjon
 • infertilitetsproblem

Hypofysært mikroadenom (under 10 mm) uten mistanke om hormonell overproduksjon anses ikke alvorlig.

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved:

 • mistanke om alvorlig hypofysesvikt
 • redusert syn
 • andre trykksymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11122
 • sectionId: 9406
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.407
 • updatedDate: 2015-09-29T09:12:13.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9406
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.247
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:02.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 3