Diabetes

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk behandling og veiledning/opplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppstått eller akutte diabetesfotproblem
 • hypoglykemiproblem
 • meget dårlig blodsukkerregulering
 • økende øyeproblem
 • økende nyreproblem
 • alkohol-/stoffmisbruk
 • psykososiale forhold
 • kognitiv svikt
 • graviditetsønske

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved akutte metabolske forstyrrelser og/eller stor hyperglykemi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11117
 • sectionId: 9403
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.38
 • updatedDate: 2015-09-28T08:53:51.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Anbefalingene gjelder pasienter med dårlig metabolsk kontroll eller senkomplikasjoner, makrovaskulære sykdom eller annen kompliserende sykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Optimalisering av behandlingen av diabetes og aktuelle komplikasjoner, i tillegg til pasientopplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komplikasjoner og komorbiditet
 • alkohol/stoffmisbruk
 • metabolsk dysregulering

Pasienter med velregulert og ukomplisert type 2 diabetes forventes tas hånd om i primærhelsetjenesten.

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved nyoppstått diabetesfotproblem.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11118
 • sectionId: 9403
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:52.447
 • updatedDate: 2015-10-06T11:27:57.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Metabolsk kontroll og svangerskapsoppfølgning, samarbeid mellom endokrinolog/indremedisiner og gynekolog.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av diabetesregulering når graviditet blir påvist
 • fra før kjente komplikasjoner

Nyttig for alle diabetespasienter som blir gravide for å forhindre misdannelser og svangerskapskomplikasjoner.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11119
 • sectionId: 9403
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.617
 • updatedDate: 2015-09-28T08:53:52.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9403
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.913
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 1