Binyresykdommer

Binyresykdommer (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer både funksjonssvikt, overproduksjon av hormoner og svulst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kartlegging, og eventuell medikamentell og/eller henvisning til kirurgi.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av hormonsvikt
 • størrelse av svulst
 • nivå av hormonsekresjon
 • alkoholmisbruk
 • grad av kognitiv/psykologisk funksjonsnivå
 • mistanke om Mb Addison (1-2 uker)
 • mistanke om kreft / annen kreftsykdom

En tilfeldig påvist binyresvulst under 2 cm uten kliniske symptom, mistanke om hormonproduksjon eller radiologiske malignitetskriterier anses ikke å være alvorlig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11116
 • sectionId: 9402
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:52.11
 • updatedDate: 2015-09-29T15:20:59.073
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9402
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.997
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.997
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9401