Urinveisinfeksjoner

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning inkludert ultralyd av urinveier og uroflowmetri.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kombinasjon med persisterende urininkontinens på dagtid
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11101
 • sectionId: 9387
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.303
 • updatedDate: 2015-09-28T10:17:34.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukomplisert urinveisinfeksjon med normal ultralyd av urinveiene.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning inkludert ultralyd av urinveier.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • gjentatte pyelonefritter
 • arv med hensyn til medfødt urinveismisdannelse
 • påvist urinveispatologi
 • andre mikrober enn E.coli.

Øyeblikkelig hjelp ved akutt pyelonefritt hos barn under 1 år og/eller alvorlig forløp.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11102
 • sectionId: 9387
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.827
 • updatedDate: 2015-09-28T10:17:36.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9387
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.13
 • updatedDate: 2015-09-25T09:56:00.233
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 54