Urininkontinens

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11097
 • sectionId: 9386
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:41.527
 • updatedDate: 2015-09-28T07:36:05.667
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt uroterapeut.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
 • høy alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11098
 • sectionId: 9386
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:40.607
 • updatedDate: 2015-09-25T09:56:16.367
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11099
 • sectionId: 9386
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.507
 • updatedDate: 2015-09-25T09:56:16.62
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Alarmmatte og DDVAP skal være forsøkt før henvisning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • polyuri
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes mellitus
 • diabetes insipidus
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11100
 • sectionId: 9386
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:41.57
 • updatedDate: 2015-09-28T07:36:06.273
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9386
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:41.227
 • updatedDate: 2015-09-28T10:17:05.103
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 53