Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Innbefatter utredning av søvnapné, sentral apné og syndromer. Polysomnografi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om alvorlig søvnapnésyndrom
 • mistanke om alvorlige sentral søvnapné
 • komorbide tilstander som forverres av søvnforstyrrelse

Parasomnitilstander gis som hovedregel ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Komplekse parasomnitilstander hos pasienter behandlet i psykisk helsevern gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11094
 • sectionId: 9384
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:37.897
 • updatedDate: 2015-09-28T15:34:54.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9384
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:38.07
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 51