Overvekt - sykelig

Overvekt - sykelig (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sykelig overvekt med KMI større eller lik 30. Overvekt uten komplikasjoner gis ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • organpåvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11086
 • sectionId: 9377
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:31.303
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:31.303
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9377
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.8
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.15
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 44