Obstipasjon

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11084
 • sectionId: 9376
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.04
 • updatedDate: 2015-09-28T10:13:57.883
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse inklusive prøver og rådgivning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • sen mekoniumavgang
 • dårlig trivsel
 • mistanke om nevromuskulær sykdom
 • mistanke om allergi eller cøliaki
 • spisevansker
 • vekststagnasjon
 • grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær

Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11085
 • sectionId: 9376
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.473
 • updatedDate: 2015-09-28T10:13:58.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9376
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:31.29
 • updatedDate: 2015-09-25T09:54:49.547
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 43