Kronisk utmattelsessyndrom/asteni

Kronisk utmattelsessyndrom/asteni (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Må tilfredsstille diagnostiske krav til ME.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • patologi ved blodprøver
 • EKG forandringer
 • somatiske og psykiatriske funn som tilsier annen sykdom
 • grad av nedsatt funksjonsevne
 • høyt skolefravær
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11075
 • sectionId: 9367
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:23.613
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:23.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9367
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:24.57
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:40.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 33