Kortvokst

Utdypende forklaring på tilstand
Sannsynlig familiær disposisjon. Aktuell høyde mindre enn 2,5 percentilen, men normal tilvekst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • krysset to lengdepercentiler etter første leveår
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11070
 • sectionId: 9364
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.997
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:20.997
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Ikke mistanke om familiær kortvoksthet. Krysser 2 percentiler etter 1 års alder. Aktuell høyde under 2,5 percentilen og tilvekst under 25 percentilen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • meget lav forventet slutthøyde
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11071
 • sectionId: 9364
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:21.123
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:21.123
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9364
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:22.237
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:43.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 30