Infeksjoner

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer mistanke om tuberkulose, hiv eller hepatitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om smitteførende sykdom
 • påvirket allmenntilstand
 • fokale symptomer eller funn

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • progredirerende alvorlig forløp
 • klinikk forenlig med aids
 • annen alvorlig tilleggssykdom
 • høy smitterisiko
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11068
 • sectionId: 9363
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:21.547
 • updatedDate: 2015-09-28T15:15:53.427
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Innbefatter vanligvis ikke hyppige øvre luftveisinfeksjoner eller cystitter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høy alvorlighetsgrad
 • atypiske / invasive bakterielle infeksjoner
 • hyppighet
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11069
 • sectionId: 9363
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.323
 • updatedDate: 2015-09-28T15:22:49.087
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9363
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.36
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.95
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 29