Hjerterytmeforstyrrelser

Hjerterytmeforstyrrelser (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke palpitasjoner alene uten ledsagende symptomer. Omfatter ikke tilfeldig påviste ventrikulære eller supraventrikulære ekstrasystoler hos ellers friske barn eldre enn 3 måneder. Disse gis ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelige forhold
 • familiehistorie med brå hjertedød
 • hyppige anfall
 • medfødte hjertefeil
 • alder under 2 uker

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlige symptomer som for eksempel mistanke om kardial synkope, hjertesvikt og ved anfall som ikke går over.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11060
 • sectionId: 9356
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:15.94
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:15.94
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9356
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:15.813
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 22