Gynekomasti

Gynekomasti (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Flertallet av pasientene utgjøres av spedbarnsgynekomasti, normal vekst av brystkjertel/bryst i spebarnsalder, rundt pubertet og ved fedme (pseudogynekomasti).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om svulst
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11056
 • sectionId: 9353
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.207
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9353
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.097
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.097
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 18