Fysisk kapasitet - redusert

Fysisk kapasitet - redusert (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Fallende kapasitet eller økende avvik sammenliknet med forventet fysisk kapasitet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sannsynlig kardial årsak
 • betydelig nedsatt lungefunksjon
 • raskt progredierende tilstand
 • arv eller symptom på nevromuskulær sykdom
 • komorbiditet

Se også prioriteringsveilderen for kronisk utmattelsessyndrom/asteni.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11053
 • sectionId: 9350
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.857
 • updatedDate: 2015-09-29T09:04:03.773
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9350
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.133
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.133
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 15