Dysuri/Pollakisuri

Dysuri/Pollakisuri (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • samtidig symptomer på dårlig allmenntilstand eller funksjonssvikt.

Se også polyuri.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11049
 • sectionId: 9347
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:11.697
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:11.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9347
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:11.29
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:11.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 12