Dyspné

Dyspné (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oftest lunge/luftveier - se astma.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved nyoppstått alvorlig dyspné eller ved mistanke om kardial årsak (klinisk, røntgen eller lab funn).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11048
 • sectionId: 9346
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.973
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:10.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9346
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.237
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:12.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 11