Cyanose

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Hvis Raynaud fenomen, se systemisk bindevevssykdom/vaskulitter.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11044
 • sectionId: 9343
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.767
 • updatedDate: 2015-09-28T08:58:35.31
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • alder under 1 måned
 • andre symptomer på hjerte eller lungesykdom
 • hypercyanotiske anfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11045
 • sectionId: 9343
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.997
 • updatedDate: 2015-09-28T08:58:35.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9343
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.407
 • updatedDate: 2015-09-28T10:12:32.113
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 8