Brystsmerter

Brystsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sjelden uttrykk for alvorlig sykdom. Kardial årsak er uvanlig. Vanligste årsak er udiagnostisert astma og myalgier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiehistorie med koronar sykdom i ung alder
 • tidligere operativt korrigert hjertefeil
 • kardiomyopati
 • gjennomgått onkologisk behandling

Øyeblikkelig hjelp ved EKG forandringer eller mistanke om organisk hjertesykdom (perikarditt, koronar anomali, gjennomgått Kawasaki, arytmier).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11043
 • sectionId: 9342
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.48
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:09.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9342
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.08
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:09.08
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 7