Anfall

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • gjentatte anfall
 • anfallstype
 • utbredelse av anfall
 • lav alder
 • tap av ferdigheter

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om infantile spasmer og i kombinasjon med andre nevrologiske symptomer eller funn.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11032
 • sectionId: 9337
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.993
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukomplisert vasovagalt-pregete synkoper.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelige arytmisyndromer
 • familiær sykehistorie på plutselig død
 • synkope under fysisk aktivitet
 • hyppige og alvorlige anfall

Ukompliserte vasovagale synkoper gir ikke rett til spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11033
 • sectionId: 9337
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.117
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:04.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukompliserte feberkramper (i alderen 9 måneder til 6 år) eller ukompliserte og typiske affektanfall.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hyppige og alvorlige anfall
 • lav alder

Øyeblikkelig hjelp ved livløshetsanfall (ALTE) / pustestans og mistanke om Münchausen by proxy.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11034
 • sectionId: 9337
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.547
 • updatedDate: 2015-10-06T11:20:49.793
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9337
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.867
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 2