Anemi - alvorlig eller raskt fallende hemoglobin

Anemi - alvorlig eller raskt fallende hemoglobin (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • arvelighet
 • etnisitet
 • komorbiditet
 • varighet
 • ledsagende symptomer

Ved Hb under 8 g/dl er fristen 2 uker.

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • annen cytopeni
 • påvirket allmenntilstand
 • mistanke om malign sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11031
 • sectionId: 9336
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.083
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:05.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9336
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.9
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 1