Allergi

Utdypende forklaring på tilstand
Påvirker funksjonsevne og allmenntilstand. Ikke oppnådd symptomkontroll. Inkluderer barn med mistenkt kumelkallergi under 2 års alder (på grunn av risiko for næringssvikt).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Allergitesting, rådgivning og vurdering av behov for spesielle behandlingstilbud.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • invalidiserende symptomer
 • veksthemning
 • problematisk nattesøvn

Øyeblikkelig hjelp ved anafylaktiske reaksjoner.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11029
 • sectionId: 9335
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.713
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:04.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Symptomkontroll, normal vekst og utvikling er en forutsetning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familier som ikke mestrer situasjonen
 • kroniske problemer der det er behov for second opinion eller støtte til tiltak

Barn under 2 år med mistenkt kumelkallergi - se prioriteringsveilder for allergi - alvorlig.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11030
 • sectionId: 9335
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.48
 • updatedDate: 2015-10-06T10:30:52.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9335
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.193
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334