Urininkontinens som omfatter daginkontinens - barn over 6 år

Urininkontinens som omfatter daginkontinens - barn over 6 år (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden krever primær pediatrisk utredning. Slik utredning vil identifisere eventuell indikasjon for behov for kirurgisk utredning hos barn over 6 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pasientens øvrige psykiske tilstand
 • alder
 • grad av symptomer
 • type symptomer
 • ledsagende urinveisinfeksjoner
 • somatisk tilstand
 • grunnlidelse
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11027
 • sectionId: 9332
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.013
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.013
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9332
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.167
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.167
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 8