Testikkelretensjon - barn under 18 måneder

Testikkelretensjon - barn under 18 måneder (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • smerter relatert til tilstanden
 • andre ledsagende sykdommer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11026
 • sectionId: 9331
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:01.163
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:01.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9331
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.147
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 7