Lyskebrokk uten inkarserasjon

Lyskebrokk uten inkarserasjon (veiledende frist 20 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lyskebrokk med inkarserasjon skal ha øyeblikkelig hjelp og behandles ikke her.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
20 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • kjønn
 • barnets generelle helsetilstand
 • grad av psykisk belastning

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved prematuritet som vil influere på tendens til inkarserasjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11024
 • sectionId: 9329
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.587
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:00.587
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9329
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.183
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:00.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 5