Hypospadi og genitale anomalier

Hypospadi og genitale anomalier (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyfødte med intersex-problematikk skal ha øyeblikkelig hjelp og omhandles ikke her.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av hypospadi/genitale anomalier
 • ledsagende meatusstenose
 • manglende testikler
 • grad av psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11023
 • sectionId: 9328
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:01.237
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:01.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9328
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.123
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.123
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 4