Følgetilstander av medfødte misdannelser

Følgetilstander av medfødte misdannelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stygge arr, inkontinens, diverse gastrointestinale plager. Diagnosegruppen inneholder svært ulike lidelser med ulik nytte av helsehjelpen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av plager (fra skjemmende små arr til alvorlig affisert)
 • næringsinntak og påvirkning av viktige organfunksjoner
 • økende alder kan gi større plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11020
 • sectionId: 9326
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.923
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.923
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9326
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.797
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 2