Fimose

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11018
 • sectionId: 9325
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.41
 • updatedDate: 2015-09-25T09:44:37.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder ikke fysiologisk trang forhud.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av behov for operativ behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11019
 • sectionId: 9325
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.533
 • updatedDate: 2015-09-25T09:44:37.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9325
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.34
 • updatedDate: 2015-09-25T09:44:43.21
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 1