Anorectale lidelser/obstipasjon/analfissur/rectalprolaps i fremre anus

Anorectale lidelser/obstipasjon/analfissur/rectalprolaps i fremre anus (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstandsgruppen inneholder tilstander med svært ulik alvorlighet og ulik grad av nytte av kirurgisk behandling. For eksempel vil obstipasjon ha liten nytte, mens anorectalmisdannelse vanligvis har stor nytte av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av obstipasjon og/eller inkontinens
 • pasientens alder
 • smerter
 • relaterte organlidelser eller infeksjoner
 • eventuelle tilleggslidelser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11017
 • sectionId: 9324
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:55.78
 • updatedDate: 2015-09-29T15:19:24.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9324
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:55.837
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:55.837
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323