Forløpstider i pakkeforløp for myelomatose

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)20 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdag
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 30 kalenderdager
  • sectionId: 8060
  • guidelineId: 1156
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-07-29T14:46:11.32
  • updatedDate: 2016-07-19T14:51:59.977
  • createdBy: borghild
  • updatedBy: borghild
  • sortOrder: 5