Forløpstider i pakkeforløp for KLL

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling14 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling8 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling32 kalenderdager
  • sectionId: 8046
  • guidelineId: 1158
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-07-27T13:24:07.697
  • updatedDate: 2016-08-19T12:57:38.847
  • createdBy: borghild
  • updatedBy: borghild
  • sortOrder: 5