Forløpstider i pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling10 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling 41 kalenderdager

Ved alarmsymptomer, hos barn <18 år og ved anaplastisk cancer skal utredning og behandling starte raskere.

  • sectionId: 7142
  • guidelineId: 1149
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-07-24T11:07:21.71
  • updatedDate: 2016-07-20T07:15:51.96
  • createdBy: borghild
  • updatedBy: borghild
  • sortOrder: 5