Forløpstider i pakkeforløp for akutt leukemi

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling2 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)5 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling1 kalenderdag
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 8 kalenderdager
  • sectionId: 7104
  • guidelineId: 1157
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-07-21T12:18:19.347
  • updatedDate: 2016-07-20T06:35:04.217
  • createdBy: borghild
  • updatedBy: borghild
  • sortOrder: 5