Forløpstider i pakkeforløp for testikkelkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 5 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 21* kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 21 kalendedager
Fra avsluttet utredning til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 31 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 38* kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 38 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging 31 kalenderdager

* Ved metastatisk sykdom bør medikamentell behandling starte innen 14 kalenderdager.

  • sectionId: 2745
  • guidelineId: 1077
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-02-18T12:18:31.067
  • updatedDate: 2016-07-18T11:22:03.35
  • createdBy: borghild
  • updatedBy: borghild
  • sortOrder: 5