Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier (helsekrav til førerkort § 30)

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom

a) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

b) EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75 % belastning.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Kravet om EF>35% er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død.

 • recommendationId: 13873
 • sectionId: 10687
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T09:58:57.307
 • updatedDate: 2016-10-07T11:07:56.227
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

 • recommendationId: 13874
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:07:06.623
 • updatedDate: 2016-10-07T11:08:11.04
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1, 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.


Kravet om EF>35% er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død. I funksjonsklasse IV kommer i tillegg at åndenød og manglende sirkulatorisk reserve reduserer kjøreevnen.

 • recommendationId: 13875
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:10:23.857
 • updatedDate: 2016-10-07T11:08:22.157
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tre måneder etter vurdering av behandlende spesialist.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Årlig risiko for akutte episoder er 5-10 %, med størst risiko rett etter inngrepet. Akutte episoder som kan inntreffe, er hjerneslag, arytmi eller funksjonssvikt i LVAD. Helsekravene er dermed ikke oppfylt for førerett til gruppe 2 og 3.


 • recommendationId: 13876
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:14:08.297
 • updatedDate: 2016-10-07T11:08:31.833
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt en måned etter utskrivelse dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 %

Førerkortgruppe 2

Helsekrav oppfylt etter ett år dersom

a) ejeksjonsfraksjon er over 40 %

b) arbeids-EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75 % belastning og

c) det ikke er graft-rejeksjon av betydning

Helseattest for førerkortgruppe 2 kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkortgruppe 3

Helsekrav ikke oppfylt.


Malign arytmi er stort sett ensbetydende med ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Det kan også være andre arytmier som gir alvorlig påvirkning av blodsirkulasjonen.

Etter hjertetransplantasjon er farene for en akutt episode lav, dvs. under 20 %. Dette gir førerett i gruppe 1. For gruppe 2 og 3 må årlig undersøkelse ligge til grunn for å bedømme om det foreligger tilfredsstillende hjertefunksjon.

 • recommendationId: 13877
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:20:08.187
 • updatedDate: 2016-10-07T11:08:42.557
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav er oppfylt dersom

a) stenosen ikke har gitt synkope og

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav er oppfylt dersom

a) stenosen ikke har gitt synkope eller nærsynkope

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og

c) stenosen ikke er vurdert som «alvorlig» ved ekkokardiografi

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Aortastenose med synkope eller nærsynkope diskvalifiserer umiddelbart for førerett.

Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.

"Alvorlig" aortastenose er som hovedregel en stenose med beregnet areal < 1 cm2 eller 0,6 cm2/BSA (indeksert til kroppsstørrelse).

 • recommendationId: 13878
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:21:18.687
 • updatedDate: 2016-10-07T11:08:54.047
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse IV.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav er oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV.

Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.

 • recommendationId: 13879
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:28:00.23
 • updatedDate: 2018-01-04T08:48:56.937
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: Trine.Hessevik.Paulsen

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt, med mindre det har vært synkope.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav er oppfylt, med mindre

a) klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV eller

b) det er alvorlig pulmonal hypertensjon

Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.

 • recommendationId: 13880
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:33:19.977
 • updatedDate: 2018-01-04T08:49:55.1
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: Trine.Hessevik.Paulsen

Førerkortgruppe 1

Helsekrav er oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse IV.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav er oppfylt, med mindre

a) klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV, eller

b) ejeksjonsfraksjon er under 35 %


Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I – II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.

 • recommendationId: 13881
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:41:58.587
 • updatedDate: 2018-01-04T08:50:45.303
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: Trine.Hessevik.Paulsen

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom

a) det ikke er alvorlige arytmier og

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV og

c) antikoagulasjonsbehandling er gitt der dette er indisert etter medisinske retningslinjer

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis for inntil fem år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom

a) det ikke er alvorlige arytmier

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og

c) ejeksjonsfraksjon er over 35 %

d) antikoagulasjonsbehandling er gitt etter medisinske retningslinjer

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Det er lett øket risiko for hjerneslag for klaffeopererte, men ikke i en grad som gjør restriksjoner nødvendige så lenge hjertefunksjonen er tilfredsstillende. Antikoagulasjon kreves dersom det er indisert etter vanlige, kliniske retningslinjer.

 • recommendationId: 13882
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:45:57.713
 • updatedDate: 2016-10-07T11:09:51.157
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved symptomfrihet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt ved symptomfrihet og aortaaneurismet har en diameter mindre enn 5,5 cm.

Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen.

Det er ikke skille på torakalt eller abdominalt aneurisme. Når diameter på aorta øker over 5,5 cm, øker også årlig risiko for akutt hendelse til over 2 %. Helsekrav til førerkort i gruppe 2 og 3 er dermed ikke oppfylt.

 • recommendationId: 13883
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 10
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:48:48.127
 • updatedDate: 2016-10-07T11:10:01.27
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom det foreligger

a) symptomfrihet over fire uker og

b) velkontrollert blodtrykk

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

 • recommendationId: 13884
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 11
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:52:18.95
 • updatedDate: 2016-10-07T11:10:11.847
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom det etter medisinsk vurdering ikke foreligger økt trafikksikkerhetsrisiko.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom

a) gjentatte målinger viser SBT under 180 mmHg og DBT under 110 mmHg og

b) det er oppnådd stabile verdier uten bivirkninger som påvirker kjøreevnen

Forhøyet blodtrykk innebærer ikke en høy årlig risiko for akutt episode. Helsekrav for gruppe 1 er oppfylt så lenge det ikke er hvilesymptomer. Vedvarende verdier (mer enn tre måneder) over de angitte grenser for helsekravene i gruppe 2 og 3 innebærer så høy risiko for hjerneslag eller hjerteinfarkt at kjøringen må opphøre inntil tilfredsstillende blodtrykksverdier er oppnådd.

 • recommendationId: 13885
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 12
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:54:30.203
 • updatedDate: 2016-10-07T11:10:23.203
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt, med mindre det har vært synkope.

Etter synkope er helsekrav oppfylt bare dersom tilstanden er tilfredsstillende behandlet og spesialist vurderer lav årlig risiko for ny synkope.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav er oppfylt, med mindre det har vært synkope eller to av følgende risikofaktorer er til stede:

a) veggtykkelse mer enn 30 mm

b) ikke-vedvarende eller vedvarende VT (NVST)

c) plutselig død hos førstegradsslektning

d) manglende blodtrykksrespons ved arbeidsbelastning

Åndenød i hvile bør vurderes som en situasjon som gir nedsatt kjøreevne i en grad som gjør at helsekrav ikke er oppfylt for gruppe 1. Ved synkope skal det vurderes om anstrengelse eller dehydrering er utløsende årsak. Slik synkope er ikke indikasjon for ICD.

 • recommendationId: 13886
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 13
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T10:57:25.29
 • updatedDate: 2016-10-07T11:10:35.217
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Brugada syndrom er ofte tilfeldig påvist. Der det ikke har vært symptomer som synkope eller plutselig hjertestans, er årlig risiko for plutselig anfall under 1 %. Helsekravet er da oppfylt for alle førerkortgrupper.

Førerkortgruppe 1

 • Helsekrav ikke oppfylt dersom det har vært hjertestans.
 • Helsekrav kan være oppfylt etter spesialistvurdering ved velfungerende ICD.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt dersom det har vært hjertestans.

 • recommendationId: 13887
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 14
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T11:00:29.243
 • updatedDate: 2016-10-07T11:10:46.823
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav ikke oppfylt dersom det har vært

a) sannsynlig LQT-relatert synkope

b) ventrikkelarytmi av typen Torsade eller

c) QTc mer enn 500 ms

Helsekrav oppfylt dersom spesialist vurderer lav årlig risiko for arytmi med bevissthetspåvirkning ved

a) iverksatt behandling og/eller

b) velfungerende ICD

Helseattest kan gis for inntil ett år første gang deretter fem år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt dersom det har vært

a) sannsynlig LQT-relatert synkope

b) ventrikkelarytmi av typen Torsade eller

c) QTc mer enn 500 ms


 • recommendationId: 13888
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 15
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T20:11:11.517
 • updatedDate: 2016-10-07T11:11:09.867
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for arytmi med bevissthetspåvirkning ved

a) iverksatt behandling og/eller

b) velfungerende ICD

Helseattest kan gis for inntil ett år første gang, deretter for fem år.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

 • recommendationId: 13889
 • sectionId: 10687
 • sortOrder: 16
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-23T20:14:11.403
 • updatedDate: 2016-10-07T11:12:04.39
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga
 • sectionId: 10687
 • guidelineId: 1070
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T12:44:25.817
 • updatedDate: 2016-07-04T11:46:20.37
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga
 • parentSectionId: 10664
 • sortOrder: 3