Koronarsykdom (helsekrav til førerkort)

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom

 • det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
 • det ikke er malign arytmi og
 • det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom

 • det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
 • det ikke er malign arytmi
 • arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning
 • ejeksjonsfraksjon er over 35 % og
 • funksjonsklasse er I eller II

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

 • recommendationId: 13848
 • sectionId: 10684
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T11:34:50.737
 • updatedDate: 2016-10-07T10:53:12.767
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Risiko for synkope eller plutselig hjertedød er høyest den første måneden etter et hjerteinfarkt. For gruppe 1 er risikoen på årsbasis mindre enn 20 % ved de kriterier som er lagt til grunn. Ved ejeksjonsfraksjon over 35 % er risikoen betydelig lavere enn 2 % etter seks uker.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi og

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter seks uker dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

e) funksjonsklasse er I eller II

Helseattest kan deretter gis for inntil ett år, før den kan gis med vanlig varighet.

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

 • recommendationId: 13849
 • sectionId: 10684
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T12:49:37.147
 • updatedDate: 2016-10-07T10:53:54.413
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved utskrivelse dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi og

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

e) funksjonsklasse er I eller II

Der PCI er utført i forbindelse med ustabil angina eller gjennomgått hjerteinfarkt, gjelder grensene for innfridde helsekrav som ved disse tilstandene. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

 • recommendationId: 13850
 • sectionId: 10684
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T12:52:46.917
 • updatedDate: 2016-12-22T07:45:26.04
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: obh

Dersom operasjonen har vært torakoskopisk, dvs. ingen sternumsplit, vil fire uker observasjons være tilstrekkelig for god kjøreevne.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved tilfredsstillende tilheling dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi og

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tilfredsstillende tilheling dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

e) funksjonsklasse er I eller II

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis med anbefaling om vanlig varighet.

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

 • recommendationId: 13851
 • sectionId: 10684
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T12:54:57.07
 • updatedDate: 2016-10-07T10:54:24.813
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga
 • sectionId: 10684
 • guidelineId: 1070
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T11:34:19.347
 • updatedDate: 2016-07-04T11:38:25.657
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga
 • parentSectionId: 10664