Nyresykdommer (§§ 39-40 helsekrav til førerkort)

Helsekrav er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko.

 • Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved nyresykdommer. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander.
 • Fastlege/relevant spesialist skal gi råd til søkeren og gjøre fortløpende vurderinger om helsekrav er oppfylt.
 • Dersom helsekravene ikke forventes å være oppfylt ut over 6 måneder, skal fylkesmannen ha melding. Mal 2: Helsekrav ikke oppfylt - til fylkesmannen (DOC)

Legen bør vurdere:

 • Foreligger det alvorlige elektrolyttforstyrrelser?
 • Er allmenntilstanden påvirket, ev. med symptomer som kan medføre trafikksikkerhetsrisiko som svimmelhetsanfall, nærsynkope, svekkete kognitive funksjoner eller svekket førlighet?
 • Bruker personen legemidler som kan påvirke kjøreevnen, og hvor serumkonsentrasjonen kan påvirkes av nyresvikten?

Nyresvikt kan påvirke allmenntilstanden gjennom blant annet nedsatt konsentrasjonsevne, kritisk sans, våkenhet og reaksjonsevne.

Lovdata.no: Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 39 Helsekrav ved nyresykdommer
 • recommendationId: 13853
 • sectionId: 10669
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T14:12:24.797
 • updatedDate: 2016-10-07T11:57:57.773
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga

"Godt allment funksjonsnivå" betyr at konsentrasjonsevne, reaksjonsevne, bevegelsesevne og kraft er forenlig med trafikksikker kjøring uten at økt trettbarhet inntrer.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil fem år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen.

 • recommendationId: 13854
 • sectionId: 10669
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T14:19:54.017
 • updatedDate: 2016-11-01T14:49:07.557
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland

For førerkortgruppe 1, 2 og 3 gjelder:

Helsekrav oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.

 • recommendationId: 13899
 • sectionId: 10669
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-27T08:14:31.317
 • updatedDate: 2016-11-01T14:50:07.157
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland

Førerkortgruppe 1

Etter vellykket transplantasjon vil det sjelden være behov for begrensninger i helsekrav for førerkort i førerkortgruppe 1.

Helsekrav oppfylt etter tilheling.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

For førerkortgruppe 2 og 3 er det strengere krav til stabilt godt funksjonsnivå enn for førerkortgruppe 1. Dersom nyresvikt oppstår på nytt, gjelder kravene for kronisk nyresvikt.

Helsekrav oppfylt etter tilheling.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

 • recommendationId: 13900
 • sectionId: 10669
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-27T08:24:17.863
 • updatedDate: 2016-11-01T14:53:01.327
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland
 • sectionId: 10669
 • guidelineId: 1070
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:46:26.53
 • updatedDate: 2016-09-13T11:34:08.973
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland
 • sortOrder: 15