Legg/ankel/hæl

 • Sykmelding kan i noen tilfeller unngås;
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver til transport i arbeidsgiverperioden
 • Sykmelding er vanlig de første 2 uker uavhengig av intervensjon. Ved godt tilrettelagt arbeid kan mange gjenoppta arbeid etter 2 uker, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid som krever full funksjon i underekstremiteter og hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 12 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Teksten omhandler både konservativt behandlede og opererte skaftfrakturer i legg.
  • Teksten inkluderer ikke intraartikulære frakturer i kne eller ankel.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Alle leggbrudd rehabiliteres ved bruk av krykker.
  • Mange tillates delbelastning initialt, men dette avhenger av frakturtype og anbefaling fra operatør.
  • Opererte frakturer får belaste i den grad smerten tillater.
  • Etter 2 uker vil både konservativt og operativt behandlede få fri bevegelse av kne, og følgelig er rehabiliteringen relativt lik hos begge grupper.
  • Fra 2 uker tillates progredierende delbelastning opp mot fullbelastning ved 12 uker, forutsatt upåfallende kontrollrøntgen.
 • Variasjon i forløp
  • Pasienter med åpne skader har et lengre forløp og mer smerter.
  • Bruddets alvorlighetsgrad og komplikasjoner påvirker prognosen.
 • Komplikasjoner
  • Forsinket bruddtilheling
  • Compartment syndrom
  • Postoperativ infeksjon

Råd om belastning/ avlastning

 • Bruddet avlastes normalt de første 2 ukene uavhengig av intervensjon.
 • Det tillates progredierende delbelastning fra 2 uker, inntil bruddet er tilhelet (rundt 12 uker).
 • Ved alle leggbrudd er egentrening av kne og ankel viktig.
 • Egenaktivitet tillates over smertegrense når dette ikke medfører økte smerter neste dag.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan i noen tilfeller unngås;
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver til transport i arbeidsgiverperioden
 • Sykmelding er vanlig de første 2 uker uavhengig av intervensjon. Ved godt tilrettelagt arbeid kan mange gjenoppta arbeid etter 2 uker.
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid som krever full funksjon i underekstremiteter og hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 12 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)..
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13590
 • sectionId: 10408
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:02:36.567
 • updatedDate: 2016-08-04T12:48:35
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykemelding eller egenmelding i 1 uke er nødvendig, uavhengig av arbeidets art, på grunn av smerter og medikamentbruk, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan unntaksvis være kortere eller unngås:
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene (hjemmekontor, sittende arbeid med mulighet for å legge foten opp)
 • Sykmelding i 4 uker er tilstrekkelig for mange ved ukomplisert forløp og godt tilrettelagt arbeid. I perioden frem til 12 uker bør de fleste være tilbake i full jobb eller gradert sykmelding..
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid og tilrettelegging umulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Retningslinjene inkluderer alle brudd i ankel enten de er operert eller ikke.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Alle ankelbrudd rehabiliteres ved bruk av krykker.
  • Brudd uten større feilstilling behandles med gips i 6 uker og det tillates kontakt- eller delbelastning iht operatørens rådgivning.
  • Ved operasjon avlastes i to uker, det tillates kontakt- eller delbelastning (ca. 10-15kg) i ytterligere fire uker.
  • Bruddstedet vil vanligvis kunne belastes fullt etter 8-12 uker.
  • Fysikalsk oppfølging er vanlig fra tidlig fase til 12 uker.
 • Variasjon i forløp
  • Pasienter med mer omfattende ankelskade (syndesmoseskade) vil trenge lenger rehabilitering.
  • Bruddets alvorlighetsgrad og komplikasjoner påvirker prognosen. Pasientens egeninnsats er viktig for et godt resultat.
 • Komplikasjoner
  • Postoperativ infeksjon
  • Forsinket bruddtilheling
  • Compartment syndrom (sjelden)
  • Nedsatt bevegelighet

Råd om belastning/ avlastning

 • Skadestedet bør, hvis mulig, mobiliseres tidlig uten vektbelastning
 • Pasienter med alvorlig overvekt (BMI >35) bør belaste etter avtale med operatør.
 • Alle ankelbrudd rehabiliteres ved bruk av krykker.
 • Brudd uten større feilstilling behandles med gips i 6 uker og det tillates kontakt- eller delbelastning iht operatørens rådgivning.
 • Ved operasjon avlastes i to uker, det tillates kontakt- eller delbelastning (ca. 10-15kg) i ytterligere fire uker.
 • Bruddstedet vil vanligvis kunne belastes fullt etter 8-12 uker.
 • Ved alle ankelbrudd er egentrening viktig.
 • Egenaktivitet tillates over smertegrense når dette ikke medfører økte smerter neste dag.
 • Det er viktig at fysikalsk behandling understøtter dette budskapet.

Arbeid / sykmelding

 • Sykemelding eller egenmelding i 1 uke er nødvendig, uavhengig av arbeidets art, på grunn av smerter og medikamentbruk, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan unntaksvis være kortere eller unngås:
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene (hjemmekontor, sittende arbeid med mulighet for å legge foten opp)
 • Sykmelding i 4 uker er tilstrekkelig for mange ved ukomplisert forløp og godt tilrettelagt arbeid. I perioden frem til 12 uker bør de fleste være tilbake i full jobb eller gradert sykmelding.
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid og tilrettelegging umulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13591
 • sectionId: 10408
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:06:39.683
 • updatedDate: 2016-08-04T12:46:47.653
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykemelding eller egenmelding i minst 1 uke er nødvendig, uavhengig av arbeidets art, på grunn av krav til elevasjon av foten, smerter og medikamentbruk, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding kan unntaksvis være kortere eller unngås:
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene (hjemmekontor, sittende arbeid med mulighet for å legge foten opp)
 • Sykmelding inntil 6 uker er tilstrekkelig for mange ved ukomplisert forløp og godt tilrettelagt arbeid. I perioden frem til 12 uker bør de fleste være tilbake i full jobb eller gradert sykmelding.
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid og tilrettelegging umulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Anbefalingen inkluderer intraartikulære calcaneusfrakturer.
  • Anbefalingen omhandler ikke avulsjonsfrakturer av tuber calcaneii med affeksjon av achillessenen.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Alle brudd i calcaneus får stor hevelse som krever elevasjon av foten. De rehabiliteres ved bruk av krykker i 6 uker.
  • Brudd uten større feilstilling opereres ikke og det er omdiskutert hvorvidt noen brudd skal opereres.
  • Ved operasjon avlastes i 6 uker, det brukes ikke gips. Pasienten får bevege foten uten belastning.
  • Deretter tillates gradvis øket belastning i henhold til smertetoleranse.
  • Bruddstedet vil vanligvis kunne belastes fullt etter 12 uker.
 • Variasjon i forløp
  • Pasienter med mer omfattende bruddskade vil trenge lenger rehabilitering. Dette gjelder også pasienter med komplikasjoner til skade/behandling.
  • Bruddets alvorlighetsgrad og komplikasjoner påvirker prognosen.
 • Komplikasjoner
  • Postoperativ infeksjon (særlig assosiert med åpne skader)
  • Vedvarende feilstilling etter tilheling (uavhengig av konservativ eller kirurgisk intervensjon)
  • Compartment syndrom i legg
  • Nedsatt bevegelighet
  • Posttraumatisk artrose
  • Komplekst smertesyndrom (CRPS, tidligere kjent som refleksdystrofi)

Råd om belastning/ avlastning

 • Benet må holdes elevert initialt i forløpet (ofte 5 døgn).
 • Det tillates ikke vektbelastning første 6 uker, men det tillates bevegelse av ankel/fot.
 • Det brukes ikke gips etter operasjon.
 • Det må understrekes at bedring tar lang tid, og mange pasienter kan først belaste fullt etter 12 uker.
 • Fra 6 uker tillates progredierende belastning og dette styres av smertegrensen.
 • Egenaktivitet styres av smertegrensen.

Arbeid / sykmelding

 • Sykemelding eller egenmelding i minst 1 uke er nødvendig, uavhengig av arbeidets art, på grunn av krav til elevasjon av foten, smerter og medikamentbruk, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding kan unntaksvis være kortere eller unngås:
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene (hjemmekontor, sittende arbeid med mulighet for å legge foten opp)
 • Sykmelding inntil 6 uker er tilstrekkelig for mange ved ukomplisert forløp og godt tilrettelagt arbeid. I perioden frem til 12 uker bør de fleste være tilbake i full jobb eller gradert sykmelding.
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid og tilrettelegging umulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13592
 • sectionId: 10408
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:09:21.553
 • updatedDate: 2016-08-04T12:49:47.023
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding i 4 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig. De fleste vil være i full jobb eller gradert sykmelding ved 4 uker.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Anbefalingene inkluderer isolerte distorsjoner i ankel affiserende laterale eller mediale ligamentkompleks.
  • Anbefalingene omhandler ikke distorsjoner med følgeskader på syndesmose og/eller ledsagende bruddskader.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Noen pasienter kan behøve krykker og/eller tape noen dager under rehabilitering.
  • Hevelse og belastningssmerter vil normalt avta innenfor to uker.
  • Ved langvarig hevelse og/eller dårlig funksjon etter 2 uker anbefales ny undersøkelse (og billeddiagnostisk utredning mhp følgeskader).
  • Tidligere distorsjon øker risiko for ny distorsjon. Pasientens egeninnsats (proprioseptiv trening) er viktig for et langvarig tilfredsstillende resultat.
 • Variasjon i forløp
  • Pasienter med mer omfattende distorsjon (stor hevelse) kan trenge lenger rehabilitering.
 • Komplikasjoner
  • Forsinket rehabilitering
  • Oversett bruddskade
  • Tidlig residiv

Råd om belastning/ avlastning

 • Tidlig behandling etter PRICE-prinsipper for optimal akutt behandling.
 • Tidlig mobilisering og vektbelastning.
 • Vektbelastning på ankelleddet tillates. Aktiv bevegelsestrening er viktig.
 • Mobiliseringen styres av smerter og hevelse.
  Etter 2 uker uten framgang bør diagnosen revurderes.
 • Egenaktivitet tillates over smertegrense når dette ikke medfører økte smerter eller økt hevelse neste dag.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid
 • Sykmelding inntil 4 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig. De fleste vil være i full jobb eller gradert sykmelding ved 4 uker.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13593
 • sectionId: 10408
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:12:23.427
 • updatedDate: 2016-08-04T12:50:58.587
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan i en del tilfeller unngås eller være kortvarig dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding er ofte nødvendig i 2 uker uavhengig av arbeidets art. Etter 2 uker vil mange kunne gjenoppta et godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 6 uker er vanlig ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 16 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Retningslinjene omhandler postoperativt forløp etter traumatisk achillesseneruptur.
 • Teksten omhandler ikke konservativt behandlede skader.
 • Alle pasienter rehabiliteres med krykker.
 • De fleste pasientene gipses i "spissfotstilling" i 2 uker. Etter 2 uker brukes orthose i ytterligere 4 uker.
 • Majoriteten av pasienter kan gå normalt etter 12 uker, med en total rehabiliteringsperiode opp mot 26 uker.
 • Et fåtall av pasientene har hevelse og smerter.
 • Lite variasjon i det postoperative forløpet.
 • Komplikasjoner kan være
  • Nedsatt kraft
  • Infeksjon
  • Re-ruptur

Råd om belastning/ avlastning

 • Initial immobilisering i spissfotstilling første 2 uker.
 • Økende, men forsiktig fotavvikling i orthosen fra 2-6 uker.
 • Tidlig igangsettelse av veiledet trening ved fysikalsk behandler.
 • Etter 6 uker seponeres orthosen og det tillates full belastning.
 • Pasienten må ansvarlig-gjøres og gjennomføre egentrening.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan i en del tilfeller unngås eller være kortvarig dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding er ofte nødvendig i 2 uker uavhengig av arbeidets art. Etter 2 uker vil mange kunne gjenoppta et godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 6 uker er vanlig ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 16 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13594
 • sectionId: 10408
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:15:48.43
 • updatedDate: 2016-08-04T12:52:25.807
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eventuelt etter tilrettelegging
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Sykmelding kan være nødvendig i 1-2 uker ved sterke smerter, uavhengig av arbeidets art. Etter 1-2 uker vil mange kunne trappe raskt opp til vanlig aktivitet. Ved arbeid som ikke kan tilrettelegges og som krever full funksjon av foten kan det være nødvendig med lengre sykmelding.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver inflammasjon rundt akillessenen og dens seneskjede.
 • Rammer først og fremst mosjonister og idrettsutøvere.
 • Prognosen er vanligvis god med avlastning og adekvat behandling, men residiverer ofte og kan bli kronisk hos idrettsutøvere.

Råd om belastning/ avlastning

 • Avlasting med redusert aktivitet, spesielt løping og annen provoserende aktivitet, anbefales sammen med støtdempende hælinnlegg.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eventuelt etter tilrettelegging
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Sykmelding kan være nødvendig i 1-2 uker ved sterke smerter, uavhengig av arbeidets art. Etter 1-2 uker vil mange kunne trappe raskt opp til vanlig aktivitet. Ved arbeid som ikke kan tilrettelegges og som krever full funksjon av foten kan det være nødvendig med lengre sykmelding.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13613
 • sectionId: 10408
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:29:47.59
 • updatedDate: 2016-04-13T14:00:00.857
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eventuelt etter tilrettelegging
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Sykmelding kan være nødvendig i 1-2 uker ved sterke smerter og ved manglende tilretteleggingsmuligheter. Rask opptrapping til vanlig aktivitet.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver benet prominens av øvre bakre del av kalkaneus – også kalt Haglunds hæl
 • Teksten omhandler ikke plantafasciitt eller akillesbursitt/tendinopati
 • Tilstanden er assosiert med periostitt i achillestilhefting på calcaneus - kan medføre økt trykk fra sko og disponerer for bursitt
 • Kan skyldes sko med for stram hælkappe eller høyhælte sko og forekommer oftere hos idrettsutøvere
 • Prognosen er vanligvis god med avlastning og adekvat behandling, men kan noen ganger vare måneder til år.
 • Operasjon kan bli aktuelt i langvarige tilfeller

Råd om belastning/ avlastning

 • Avlasting anbefales, spesielt løping bør unngås.
 • Mye gåing /ståing på hardt underlag kan forverre, myk underlagsmatte anbefales.
 • Sittende aktivitet er uproblematisk.
 • Skifte av skotøy, beskyttelse med skumgummi, og oppbygging av hælen kan hjelpe.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eventuelt etter tilrettelegging
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Sykmelding kan være nødvendig i 1-2 uker ved sterke smerter og ved manglende tilretteleggingsmuligheter. Rask opptrapping til vanlig aktivitet.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13624
 • sectionId: 10408
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T13:19:54.367
 • updatedDate: 2016-04-13T13:59:31.347
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • sectionId: 10408
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T08:31:30.407
 • updatedDate: 2016-04-07T08:31:33.603
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 2482
 • sortOrder: 10