Skulder

 • Full sykmelding er vanligvis nødvendig i 2 uker uavhengig av arbeidets art. Unntaksvis kortere, eksempelvis ved hjemmekontor. Alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding 2-4 uker avhengig av arbeidskrav og tilretteleggingsmuligheter. Arbeidsoppgavene må tilrettelegges slik at belastningen på bruddstedet ikke blir for stor.
 • Sykmelding 8-10 uker kan være nødvendig ved fysisk krevende arbeid over skulderhøyde og hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Anbefalingene omhandler både konservativt og operativt behandlede pasienter med clavikulafraktur.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Alle pasienter behandles med collar´n´cuff første 2 uker (evt. stabilisering til thorax på natten)
  • Etter 2 uker tillates pendeløvelser. Det er viktig med kontrakturprofylakse i albuen/hånd under hele perioden.
  • Etter 6 uker tillates normalt fulle bevegelsesutslag i skulderen.
  • Idrettsutøvere tillates kontaktsport etter 12 uker.
 • Variasjon i forløp
  • Det er uvanlig med sterke smerter utover 1 uke.
 • Komplikasjoner
  • Postoperativ infeksjon
  • Pseudoartrose
  • Manglende tilheling ved konservativt regime

Råd om belastning/ avlastning

 • Det igangsettes tidlig pendeløvelser og kontrakturprofylakse (albue og hånd).
 • Fra 4-6 uker påbegynnes progressiv øvelsesbelastning, avhengig av behandling.
 • Tidlig og overdreven aktivitet (risiko for re-traume) øker risikoen for pseudoartrose/manglende tilheling.
 • Det benyttes vanligvis collar´n´cuff første 2 uker. Deretter begynnes pendeløvelser og øvelsesbelastning fra 2-6 uker. Fra 6 uker tillates progredierende øvelsesbelastning.
 • Pasienten må ansvarliggjøres og gjennomføre egentrening i henhold til rådgivning fra fysikalsk behandler.

Arbeid / sykmelding

 • Full sykmelding er vanligvis nødvendig i 2 uker uavhengig av arbeidets art. Unntaksvis kortere, eksempelvis ved hjemmekontor. Alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding 2-4 uker avhengig av arbeidskrav og tilretteleggingsmuligheter. Arbeidsoppgavene må tilrettelegges slik at belastningen på bruddstedet ikke blir for stor.
 • Sykmelding 8-10 uker kan være nødvendig ved fysisk krevende arbeid over skulderhøyde og hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13578
 • sectionId: 10401
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T08:40:25.863
 • updatedDate: 2016-08-04T11:44:09.767
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan unntaksvis unngås eller være kortere enn en uke. (Motivert pasienten med tilstand som er forenlig med arbeidskravene).
 • Full sykmelding er vanligvis nødvendig i 1 uke uavhengig av arbeidets art. Etter 1 uke vil mange kunne gjenoppta et godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid over skulderhøyde og hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Retningslinjene omhandler postoperativt forløp etter traumatiske AC-ledd dislokasjoner.
  • Teksten omhandler ikke konservativt behandlede skader
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Det er kun Type 3-6 som opereres (Rockwood klassifikasjon).
  • Alle pasienter behandles med collar´n´cuff første 2 uker.
  • Etter 2 uker tillates pendeløvelser. Det er viktig med kontrakturprofylakse i albue/hånd.
  • Pasienten bør følges opp ved fysikalsk behandler.
  • Etter 6 uker tillates normalt fulle bevegelsesutslag i skulderen.
 • Variasjon i forløp
  • De fleste pasientene er smertefrie etter 1-2 uker.
 • Komplikasjoner
  • Infeksjon
  • Bløtdelsossifikasjon (kalsifisering av ligamentene)
  • Artrose

Råd om belastning/ avlastning

 • Tilpasning ved immobilisering.
 • Fra 2-6 uker gjennomføres pendeløvelser.
 • Fra senest 6 uker påbegynnes progressiv øvelsesbelastning.
 • Collar´n´cuff første 2 uker. Pendeløvelser og begynnende øvelsesbelastning 2-6 uker. Fra 6 uker progressiv øvelsesbelastning.
 • Pasienten må ansvarliggjøres og gjennomføre egentrening i henhold til rådgivning fra fysikalsk behandler.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unntaksvis unngås eller være kortere enn en uke. (Motivert pasienten med tilstand som er forenlig med arbeidskravene).
 • Full sykmelding er vanligvis nødvendig i 1 uke uavhengig av arbeidets art. Etter 1 uke vil mange kunne gjenoppta et godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid over skulderhøyde og hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon.
 • (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13580
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T08:53:13.64
 • updatedDate: 2016-08-04T11:46:06.4
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver rotatormansjettsyndrom/sykdom/dysfunksjon som her er en fellesbetegnelse for tendinopati i supraspinatus, infraspinatus, subscapularis og teres.
 • Anbefalingen beskriver ikke akutt bursitt, instabilitet, AC-ledd artropati, adhesiv kapsulitt
 • Ved akutte symptomer eller akutt exacerbasjon er forløpet vanligvis kortvarig, 1-2 uker
 • I noen tilfeller blir tilstanden langvarig, ofte med forverring etter uvant belastning.
 • Vær oppmerksom på muskulære årsaksforhold dersom bedring trekker ut.

Funksjonsbegrensningen gjelder først og fremst gjentatt belastning over skulderhøyde

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutt smerte: reduser eller avlast fra den aktiviteten som fremkaller smerten. Oftest vil dette være belastning over skulderhøyde eller mot ytterstillinger.
 • Ved langvarige tilstander kan full smertelindring være vanskelig å oppnå. Det anbefales allsidig aktivitet og trening, ergonomisk tilrettelegging og reduksjon av aktivitet som øker smertene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Hopman K et al. "Clinical practice guidelines for the management of rotator cuff syndrome in the workplace". University of New South Wales 2013.
 • Work Loss Data Institute (2013), Shoulder (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Shanaham EM. "Shoulder pain at the workplace". Best Practice & Research Clinical Rheumatology 25 (2011) 59–68.
 • Silverstein BA. "Rotator Cuff Syndrome: Personal, Work-Related Psychosocial and Physical Load Factors". JOEM 2008, 50: 1062-76
 • recommendationId: 13604
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:07:05.48
 • updatedDate: 2016-08-04T11:47:30.93
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver impingement i skulder. Sener i rotatorkuffmusklene kommer i klem, blir irritert og betent når de passerer gjennom subakromialrommet. Dette kan føre til smerte, svakhet og tap av bevegelighet i skulderen
 • Anbefalingen beskriver ikke akutt bursitt, instabilitet, AC-ledd artropati, adhesiv kapsulitt
 • Ved akutte symptomer eller akutt exacerbasjon er forløpet vanligvis kortvarig, 1-2 uker
 • I noen tilfeller blir tilstanden langvarig, ofte med forverring etter uvant belastning.
 • Vær oppmerksom på muskulære årsaksforhold dersom bedring trekker ut.
 • Funksjonsbegrensningen gjelder først og fremst gjentatt belastning over skulderhøyde
 • I en del tilfeller opereres skulderen med acromionreseksjon med eller uten inngrep på lange bicepssenen – se egen anbefaling om postoperativt skulderoperasjon (reseksjon acromion).

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutt smerte: reduser eller avlast fra den aktiviteten som fremkaller smerten. Oftest vil dette være belastning over skulderhøyde eller mot ytterstillinger.
 • Ved langvarige tilstander kan full smertelindring være vanskelig å oppnå. Det anbefales allsidig aktivitet og trening, ergonomisk tilrettelegging og reduksjon av aktivitet som øker smertene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Hopman K et al (2013), "Clinical practice guidelines for the management of rotator cuff syndrome in the workplace". University of New South Wales.
 • Work Loss Data Institute (2013), "Shoulder (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Shanaham EM (2011), "Shoulder pain at the workplace". Best Practice & Research Clinical Rheumatology 25: 59–68.
 • Silverstein BA (2008), "Rotator Cuff Syndrome: Personal, Work-Related Psychosocial and Physical Load Factors". JOEM, 50: 1062-76
 • recommendationId: 13619
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T13:06:46.013
 • updatedDate: 2017-05-12T09:01:32.053
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver bursitt i skulder, subacromialt, subcoracoidalt og under deltoideus.
 • Tilstanden er ofte vanskelig å atskille fra tendinopati
 • Ved akutte symptomer eller akutt exacerbasjon er forløpet vanligvis kortvarig, 1-2 uker
 • I noen tilfeller blir tilstanden langvarig, ofte med forverring etter uvant belastning.
 • Vær oppmerksom på muskulære årsaksforhold dersom bedring trekker ut.
 • Funksjonsbegrensningen gjelder først og fremst gjentatt belastning over skulderhøyde

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutt smerte: reduser eller avlast fra den aktiviteten som fremkaller smerten. Oftest vil dette være belastning over skulderhøyde eller mot ytterstillinger.
 • Ved langvarige tilstander kan full smertelindring være vanskelig å oppnå. Det anbefales allsidig aktivitet og trening, ergonomisk tilrettelegging og reduksjon av aktivitet som øker smertene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Randi M. Hole (2009) (upublisert), "Rotatorcuff skader".
 • Norsk Helseinformatikk. www.NHI.no
 • Hopman K et al. (2013), "Clinical practice guidelines for the management of rotator cuff syndrome in the workplace". University of New South Wales.
 • Work Loss Data Institute (2013), "Shoulder (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Shanaham EM (2011), "Shoulder pain at the workplace". Best Practice & Research Clinical Rheumatology 25: 59–68.
 • Silverstein BA (2008), "Rotator Cuff Syndrome: Personal, Work-Related Psychosocial and Physical Load Factors". JOEM, 50: 1062-76
 • recommendationId: 13620
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T13:08:46.727
 • updatedDate: 2016-08-04T11:46:52.547
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver bicepstendinitt i skulder.
 • Anbefalingen beskriver ikke akutt bursitt, instabilitet, AC-ledd artropati, adhesiv kapsulitt
 • Ved akutte symptomer eller akutt exacerbasjon er forløpet vanligvis kortvarig, 1-2 uker.
 • I noen tilfeller blir tilstanden langvarig, ofte med forverring etter uvant belastning.
 • Vær oppmerksom på muskulære årsaksforhold dersom bedring trekker ut.
 • Funksjonsbegrensningen gjelder først og fremst gjentatt belastning over skulderhøyde

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutt smerte: reduser eller avlast fra den aktiviteten som fremkaller smerten. Oftest vil dette være belastning over skulderhøyde eller mot ytterstillinger.
 • Ved langvarige tilstander kan full smertelindring være vanskelig å oppnå. Det anbefales allsidig aktivitet og trening, ergonomisk tilrettelegging og reduksjon av aktivitet som øker smertene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Hopman K et al. (2013), "Clinical practice guidelines for the management of rotator cuff syndrome in the workplace". University of New South Wales.
 • Work Loss Data Institute (2013), Shoulder (acute & chronic). www.Guideline.gov.
 • Shanaham EM (2011), "Shoulder pain at the workplace". Best Practice & Research Clinical Rheumatology 25: 59–68.
 • Silverstein BA (2008), "Rotator Cuff Syndrome: Personal, Work-Related Psychosocial and Physical Load Factors". JOEM, 50: 1062-76
 • recommendationId: 13628
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T13:30:47.497
 • updatedDate: 2016-08-04T11:48:02.853
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver entesopati i skulder.
 • Anbefalingen beskriver ikke akutt bursitt, instabilitet, AC-ledd artropati, adhesiv kapsulitt
 • Ved akutte symptomer eller akutt exacerbasjon er forløpet vanligvis kortvarig, 1-2 uker
 • I noen tilfeller blir tilstanden langvarig, ofte med forverring etter uvant belastning.
 • Vær oppmerksom på muskulære årsaksforhold dersom bedring trekker ut.
 • Funksjonsbegrensningen gjelder først og fremst gjentatt belastning over skulderhøyde

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutt smerte: reduser eller avlast fra den aktiviteten som fremkaller smerten. Oftest vil dette være belastning over skulderhøyde eller mot ytterstillinger.
 • Ved langvarige tilstander kan full smertelindring være vanskelig å oppnå. Det anbefales allsidig aktivitet og trening, ergonomisk tilrettelegging og reduksjon av aktivitet som øker smertene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Tilrettelegging når vanlig arbeid øker smerten
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 1-2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte smerter eller forverring av langvarig lidelse
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Rask opptrapping mot vanlig aktivitet.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Randi M. Hole (2009) (upublisert), "Rotatorcuff skader".
 • Norsk Helseinformatikk. www.NHI.no
 • Hopman K et al. (2013), "Clinical practice guidelines for the management of rotator cuff syndrome in the workplace". University of New South Wales.
 • Work Loss Data Institute (2013), Shoulder (acute & chronic). www.Guideline.gov.
 • Shanaham EM (2011), "Shoulder pain at the workplace". Best Practice & Research Clinical Rheumatology 25: 59–68.
 • Silverstein BA (2008), "Rotator Cuff Syndrome: Personal, Work-Related Psychosocial and Physical Load Factors". JOEM, 50: 1062-76
 • recommendationId: 13629
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T13:32:31.857
 • updatedDate: 2016-08-04T11:48:34.277
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig ved sterke smerter og betydelig nedsatt funksjon.
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene eventuelt etter tilrettelegging.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i smertefasen.
 • Lengre hel eller gradert sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges eller ved langvarig smertetilstand.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Opptrapping mot vanlig aktivitet følger pasientens tilstand.
 • Ved behov for sykmelding etter 10 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp. Noen pasienter vil passere 1 års sykmelding og ha behov for AAP.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Medisinske forhold

 • Her beskrives idiopatisk og traumatisk betinget kapsulitt uten operasjon
 • Total varighet: oftest 1-2 år.
 • I smertefasen (inntil ca 6 mndr) kan smerter dominere og medføre funksjonsbegrensinger.
 • I tilstivningsfasen (6-12 mndr) kan redusert bevegelighet i kapsulært mønster medføre tilsvarende begrensninger (fasene overlapper).
 • Tilhelingsfasen fram til tilnærmet symptomfrihet vil oftest vare 6-12 måneder
 • Det er variasjon i styrken og varigheten av symptomer.
 • Det er god prognose.

Råd om belastning/avlastning

 • Tilstanden er selvtilhelende. Det er ikke vist at avlasting påvirker forløpet.
 • Ingen fare for forverring av grunnlidelsen ved vanlige aktiviteter.
 • Smerteprovoserende trening eller øvrig aktivitet kan gi kortvarig smerteforverring, men dette forlenger ikke forløpet.
 • Ved langvarige tilstander anbefales det allsidig aktivitet og trening og ergonomisk tilrettelegging og om mulig fravær av aktiviteter som øker smertene.
 • Opptrapping av belastning bør skje i takt med avtagende symptomer.

Arbeid/sykmelding

 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig ved sterke smerter og betydelig nedsatt funksjon.
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene eventuelt etter tilrettelegging.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • 2-4 ukers sykmelding kan være nødvendig i smertefasen.
 • Lengre hel eller gradert sykmelding kan være nødvendig i manuelle yrker ved arbeid over skulderhøyde når arbeidet ikke kan tilrettelegges eller ved langvarig smertetilstand.
 • Gradert sykmelding anbefales hvis pasienten må sykmeldes. Opptrapping mot vanlig aktivitet følger pasientens tilstand.
 • Ved behov for sykmelding etter 10 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt
 • Ved behov for sykemelding etter 10 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp. Noen pasienter vil passere 1 års sykmelding og ha behov for AAP.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • recommendationId: 16123
 • sectionId: 10401
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2018-12-03T13:40:30.447
 • updatedDate: 2018-12-10T13:10:22.097
 • createdBy: hsten
 • updatedBy: hsten
 • sectionId: 10401
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T08:21:37.743
 • updatedDate: 2016-04-07T08:21:49.66
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 2482
 • sortOrder: 3