Rygg

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene.
  Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen i arbeid som fører til tydelig forverring av rotsymptomene
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste
  og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen gjelder korsryggsmerter med utstrålende symptomer til ett eller flere dermatom. Ofte forårsaket av skiveprolaps.
 • Anbefalingen dekker ikke thorakale radikulopatier, spinalstenose, spondylolistese, recess stenose, fasettlidelse med radikulopati"
 • Typiske symptomer er utstråling i underekstremiteten. Hyppigst er affeksjon av nerverøttene L5 og S1 med smerter, nummenhet og /eller parestesier i lår, legg og fot. Graden av nevrologiske utfall som pareser, sensibilitets utfall, svekkede reflekser vil variere individuelt.
 • Bildediagnostikk anbefales ikke initialt ved nerverotsaffeksjon uten røde flagg.
 • Generelt er prognosen god med en gradvis bedring i løpet av få uker og spontan tilheling i løpet av måneder. Forløpet kan variere fra person til person.
 • Kirurgi anbefales ved cauda equina (øyeblikkelig hjelp)/progredierende nevrologiske utfall og
 • ved utilfredsstillende bedring av nerverotsmerter etter 6-12 uker, evt. før ved intolerable smerter.
 • Kirurgisk behandling av isjias er smertebehandling for selve nerverotsmerten ned i underekstremitetene, og bør vurderes fortrinnsvis før 6-8 måneder.

Råd om belastning/ avlastning

 • Generell aktivitet anbefales. Aktivitet som fører til tydelig forverring av smerten bør unngås.
 • Sengeleie/hvile kan være nødvendig i perioder som smertelindring. Det anbefales å variere mellom hvile og aktivitet.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene.
  Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen i arbeid som fører til tydelig forverring av rotsymptomene
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13584
 • sectionId: 10400
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T09:13:10.923
 • updatedDate: 2016-04-13T13:26:18.753
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver uspesifikke smerter korsrygg eventuelt med utbredning i nates og lår.
 • Teksten utelukker korsryggsmerter med tegn på alvorlig patologi (røde flagg), coccygodynia, radikulopati, svangerskapsrelaterte bekkensmerter og spondylartritt.
 • Teksten beskriver akutte (under 6 uker) subakutte (6-12 uker) og langvarige (over 12 uker) korsryggsmerter.
 • Akutte korsryggsmerter går oftest over etter 1-2 uker, men kan ofte residivere.
 • Det anbefales generell aktivitet, avdramatisering og eventuelt tiltak som smertestillende og manipulasjonsbehandling.
 • Bildediagnostikk anbefales ikke ved akutte eller subakutte korsryggsmerter uten røde flagg.
 • Ved manglende bedring etter 4–6 uker anbefales veiledet trening
 • Ved langvarige korsryggsmerter (over 12 uker) revurderes diagnosen. Vurder også psykososiale forhold (gule flagg) og henvisning til tverrfaglig oppfølging.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte korsryggsmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Det oppfordres til variert aktivitet.
 • Statisk belastning, som eksempelvis langvarig stillesitting, kan forverre smertene.
 • Risiko for residiv er generelt stor og sekundærforebyggende trening/tiltak bør tilrettelegges og pasienten bør følges opp.
 • Full smertelindring er ofte ikke å forvente, men allsidig aktivitet/belastning er viktig for å opprettholde muskelkraft og funksjon.
 • Det er ikke farlig å belaste utover smertegrensen. Gradvis opptrapping av belastning anbefales.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Lærum, Even (2002), "Korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon", Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI).http://www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett....
 • Primærhelsetjenesten (2014), "Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser", Helsedirektoratet. IS: 1899
 • Work Loss Data Institute (2013), "Low back - lumbar & thoracic (acute & chronic)", www.Guideline.gov
 • recommendationId: 13596
 • sectionId: 10400
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:41:14.25
 • updatedDate: 2016-04-13T13:28:41.713
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver uspesifikke smerter korsrygg eventuelt med utbredning i nates og lår.
 • Teksten utelukker korsryggsmerter med tegn på alvorlig patologi (røde flagg), coccygodynia, radikulopati, svangerskapsrelaterte bekkensmerter og spondylartritt.
 • Teksten beskriver akutte (under 6 uker) subakutte (6-12 uker) og langvarige (over 12 uker) korsryggsmerter.
 • Akutte korsryggsmerter går oftest over etter 1-2 uker, men kan ofte residivere.
 • Det anbefales generell aktivitet, avdramatisering og eventuelt tiltak som smertestillende og manipulasjonsbehandling.
 • Bildediagnostikk anbefales ikke ved akutte eller subakutte korsryggsmerter uten røde flagg.
 • Ved manglede bedring etter 4 – 6 uker anbefales veiledet trening
 • Ved langvarige korsryggsmerter (over 12 uker) revurderes diagnosen. Vurder også psykososiale forhold (gule flagg) og henvisning til tverrfaglig oppfølging.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte korsryggsmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Det oppfordres til variert aktivitet.
 • Statisk belastning, som eksempelvis langvarig stillesitting, kan forverre smertene.
 • Risiko for residiv er generelt stor og sekundærforebyggende trening/tiltak bør tilrettelegges og pasienten bør følges opp.
 • Full smertelindring er ofte ikke å forvente, men allsidig aktivitet/belastning er viktig for å opprettholde muskelkraft og funksjon.
 • Det er ikke farlig å belaste utover smertegrensen. Gradvis opptrapping av belastning anbefales.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Low back - lumbar & thoracic (acute & chronic)", www.Guideline.gov
 • Lærum, Even (2002), "Korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon", Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI). http://www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett....
 • Primærhelsetjenesten (2014), "Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser", Helsedirektoratet. IS: 1899
 • recommendationId: 13601
 • sectionId: 10400
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:57:47.59
 • updatedDate: 2016-04-13T13:28:42.387
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus og forskning (se referanseliste)

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver korsryggsmerter med ikke-radikulær utbredning i ett eller begge ben (referred pain).
 • Teksten utelukker radikulopati.
 • Akutte smerter har oftest kort varighet ( 1-2 uker).
 • Ved langvarige forløp er forbigående episoder med forverring nokså vanlig.
 • Det anbefales generell aktivitet og avdramatisering.
 • Ved manglende bedring etter 4 – 6 uker kan bildediagnostikk vurderes.
 • Ved rygg- og bensmerter over 6 uker:
 • revurder tilstanden, med særlig vekt på psykososiale forhold i arbeid og privatliv (gule flagg)
 • vurder henvisning til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte rygg- og bensmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Statisk, stillesittende arbeid, tunge løft og ubekvemme kroppstillinger kan forverre plagene.
 • Det oppfordres til variert aktivitet/ arbeidsstilling og bruk av hyppige pauser.
 • Generell treningsaktivitet med vekt på styrke- og kondisjon kan bedre funksjon og smerter og forebygge tilbakefall.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Low back - lumbar & thoracic (acute & chronic)", www.Guideline.gov
 • Nels redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Lærum, Even (2002), "Korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon", Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI).http://www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett....
 • Primærhelsetjenesten (2014), "Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser", Helsedirektoratet. IS: 1899
 • recommendationId: 13602
 • sectionId: 10400
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:59:34.567
 • updatedDate: 2016-04-13T13:28:17.803
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykemelding er alltid nødvendig på grunn av sykehusbehandling. Lengde må tilpasses tilstand og situasjon.
 • Vurder gradert sykmelding etter utskriving og god allmenntilstand.
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke følgetilstander etter poliomyelitt eller Reiters sykdom. Beskriver ikke infeksiøs tenosynovitt.
 • Beskriver infeksjon i mellomvirvelskive
 • Forventet sykdomsvarighet opptil 6 uker med variasjon i sykdomsforløp avhengig av respons på antibiotikabehandling. Det foreligger ofte feber med redusert allmenntilstand og redusert bevegelighet i affiserte kroppsdel.
 • Tilstanden krever sykehusinnleggelse og opptil 6 ukers antibiotikabehandling. Ved økende symptomer etter utskrivelse fra sykehus eller etter seponering av antibiotika, bør tilstanden revurderes.
 • Følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet (særlig hvis tid til behandling blir for lang): kronisk osteomyelitt, spredning av infeksjonen, abscessdannelser med kompresjon av medulla.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det er som regel nødvendig med hvile og minimal belastning i flere uker.

Arbeid / sykmelding

 • Sykemelding er alltid nødvendig på grunn av sykehusbehandling. Lengde må tilpasses tilstand og situasjon.
 • Vurder gradert sykmelding etter utskriving og god allmenntilstand.
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 23.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13606
 • sectionId: 10400
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:12:33.797
 • updatedDate: 2016-04-13T13:28:41.803
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • 2-4 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig etter operasjon, uansett type arbeid eller tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen gjelder opererte lumbale skiveprolaps uten instrumentering.
 • Noen pasienter kan behøve krykker noen dager under rehabilitering.
 • Smerter vil normalt avta etter få dager.
 • Ved smerter og dårlig funksjon etter 2 uker anbefales ny undersøkelse med evt. supplerende MR-skanning.
 • Pasienter med lang preoperativ sykehistorie kan trenge lenger rehabilitering og bør informeres om realistisk prognose.
 • Komplikasjoner:
  • Infeksjon
  • Forlenget rehabilitering
  • Tidlig residiv

Råd om belastning/ avlastning

Tilpasning ved immobilisering

 • Pasienten skal ikke immobiliseres, men noen få pasienter vil ha behov for 2-3 dagers sengeleie som smertelindring.
 • Tidlig bevegelsestrening er viktig.
 • Det bør unngås tunge løft de første 6 uker etter operasjonen.

Viktig for prognose

 • Tidligere skiveprolaps øker risikoen for nye utstrålende ryggsmerter. Pasientens egeninnsats er viktig for et godt resultat.
 • Mange pasienter utvikler uhensiktsmessige bevegelsesmønstre på grunn av langvarig og intens smerte.
 • Tidlig adressering av frykt-unngåelsesatferd er viktig for god prognose.

Hva skal avlastes?

 • Det er normalt ingen spesifikke begrensninger for bevegelser eller løft, men dette kan variere iht operatørens erfaring.
 • Normalt ønskes ikke spesifikk trening før etter stingene fjernes etter 14 dager.

Styring av belastning

 • Styring av belastning skjer i samråd med fysikalsk behandler og er progredierende med hensyn til symptomrespons.

Tidsaspekt

 • Etter to uker påbegynnes trening hos fysikalsk behandler.

Egenaktivitet

 • Egenaktivitet i tråd med råd fra fysikalsk behandler er viktig. Det anbefales regelmessig og langvarig trening.

Arbeid / sykmelding

 • 2-4 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig etter operasjon, uansett type arbeid eller tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.04.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13635
 • sectionId: 10400
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-08T07:41:50.94
 • updatedDate: 2016-08-04T11:39:38.03
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • sectionId: 10400
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T08:20:34.343
 • updatedDate: 2016-04-07T08:20:49.8
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 2482
 • sortOrder: 2