Nakke

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver uspesifikke smerter i nakke eventuelt med smerteutbredelse til hode og skulderbue.
 • Teksten utelukker tegn på alvorlig patologi (røde flagg), hodepine, smerte i ansikt, myelopati og radikulopati.
 • Akutte nakkesmerter/akutt tortikollis har oftest kort varighet ( 1-2 uker).
 • Ved langvarige forløp er forbigående episoder med forverring nokså vanlig.
 • Det anbefales generell aktivitet og avdramatisering.
 • Ved manglende bedring etter 4 – 6 uker kan bildediagnostikk vurderes.
 • Ved nakkesmerter over 6 uker-revurder tilstanden,
  -med særlig vekt på psykososiale forhold i arbeid og privatliv (gule flagg)
  -vurder henvisning til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte nakkesmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Stillesittende arbeid, for eksempel bruk av PC, arbeid med armene over skulderhøyde og spesielle nakkestillinger kan forverre plagene. Det oppfordres til variert aktivitet/arbeidsstilling og bruk av mikropauser.
 • Stressreduserende tiltak kan være aktuelt.
 • Generell treningsaktivitet med vekt på styrke- og kondisjon kan bedre funksjon og smerter og forebygge tilbakefall.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis med armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute, "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • Gross et al. Cochrane (2015), "Exercise for mechanical neck disorders".
 • Nels redaksjon, Norsk Elektronisk Legehåndbok. http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 13599
 • sectionId: 10399
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:53:38.48
 • updatedDate: 2016-04-13T13:30:06.897
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver nakkesmerter med uspesifikk utbredning i en eller begge armer
 • Teksten utelukker tegn på alvorlig patologi (røde flagg), myelopati og radikulopati.
 • Akutte smerter har oftest kort varighet ( 1-2 uker).
 • Ved langvarige forløp er forbigående episoder med forverring nokså vanlig.
 • Det anbefales generell aktivitet og avdramatisering.
 • Ved manglende bedring etter 4 – 6 uker kan bildediagnostikk vurderes.
 • Ved nakkesmerter over 6 uker-revurder tilstanden,
  -med særlig vekt på psykososiale forhold i arbeid og privatliv (gule flagg)
  -vurder henvisning til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte nakke-armsmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Stillesittende arbeid, feks ved PC, arbeid med armene over skulderhøyde og spesielle nakkestillinger kan forverre plagene. Det oppfordres til variert aktivitet/arbeidsstilling og bruk av mikropauser.
 • Stressreduserende tiltak kan være aktuelt.
 • Generell treningsaktivitet med vekt på styrke- og kondisjon kan bedre funksjon og smerter og forebygge tilbakefall.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis med armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • Nels redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no
 • Gross et al. Cochrane (2015) "Exercise for mechanical neck disorders"
 • recommendationId: 13600
 • sectionId: 10399
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T11:55:42.067
 • updatedDate: 2016-04-13T13:30:06.84
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver uspesifikke smerter i nakke eventuelt med smerteutbredelse til hode og skulderbue.
 • Teksten utelukker tegn på alvorlig patologi (røde flagg), hodepine, smerte i ansikt, myelopati og radikulopati.
 • Akutte nakkesmerter/akutt tortikollis har oftest kort varighet ( 1-2 uker).
 • Ved langvarige forløp er forbigående episoder med forverring nokså vanlig.
 • Det anbefales generell aktivitet og avdramatisering.
 • Ved manglende bedring etter 4 – 6 uker kan bildediagnostikk vurderes.
 • Ved nakkesmerter over 6 uker-revurder tilstanden,
  -med særlig vekt på psykososiale forhold i arbeid og privatliv (gule flagg)
  -vurder henvisning til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte nakkesmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Stillesittende arbeid, for eksempel bruk av PC, arbeid med armene over skulderhøyde og spesielle nakkestillinger kan forverre plagene. Det oppfordres til variert aktivitet/arbeidsstilling og bruk av mikropauser.
 • Stressreduserende tiltak kan være aktuelt.
 • Generell treningsaktivitet med vekt på styrke- og kondisjon kan bedre funksjon og smerter og forebygge tilbakefall.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis med armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Gross et al. Cochrane (2015), "Exercise for mechanical neck disorders".
 • recommendationId: 13609
 • sectionId: 10399
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:20:26.053
 • updatedDate: 2016-04-13T13:16:27.113
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver uspesifikke smerter i nakke eventuelt med smerteutbredelse til hode og skulderbue.
 • Teksten utelukker tegn på alvorlig patologi (røde flagg), hodepine, smerte i ansikt, myelopati og radikulopati.
 • Akutte nakkesmerter/akutt tortikollis har oftest kort varighet ( 1-2 uker).
 • Ved langvarige forløp er forbigående episoder med forverring nokså vanlig.
 • Det anbefales generell aktivitet og avdramatisering.
 • Ved manglende bedring etter 4 – 6 uker kan bildediagnostikk vurderes.
 • Ved nakkesmerter over 6 uker-revurder tilstanden,
  -med særlig vekt på psykososiale forhold i arbeid og privatliv (gule flagg)
  -vurder henvisning til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte nakkesmerter kan intensiteten tilsi behov for tilpasning eller avlasting i opptil 2 uker.
 • Stillesittende arbeid, for eksempel bruk av PC, arbeid med armene over skulderhøyde og spesielle nakkestillinger kan forverre plagene. Det oppfordres til variert aktivitet/arbeidsstilling og bruk av mikropauser.
 • Stressreduserende tiltak kan være aktuelt.
 • Generell treningsaktivitet med vekt på styrke- og kondisjon kan bedre funksjon og smerter og forebygge tilbakefall.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis med armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

03.03.2016

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Gross et al. Cochrane (2015), "Exercise for mechanical neck disorders".
 • recommendationId: 13610
 • sectionId: 10399
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:22:21.97
 • updatedDate: 2016-04-13T13:17:39.61
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omhandler nakkesmerter med radikulær utstråling i en eller begge overekstremiteter, forårsaket av skiveprolaps eller degenerative forandringer som gir trykk mot eller irritasjon av en eller flere nerverøtter.
 • Teksten omhandler ikke nakkesmerter med ikke-radikulær utstråling (uspesifikk cervikobrachialgi), cervikal sentral spinalstenose med myelopati eller plexus affeksjon.
 • Symptomer kan komme akutt eller mer gradvis
 • Typiske symptomer er radikulær smerteutstråling ledsaget av parestesi / dysestesi, nummenhet og eventuelt pareser og refleksbortfall svarende til nerverotens innervasjon. Affeksjon av nerverøttene C6 og C7 er vanligst. Graden og arten av nevrologiske utfall vil variere.
 • Forløp er variabelt. Hos flertallet er prognosen god, med spontanbedring innen få måneder, men forsinket tilheling eller recidiv er ikke uvanlig.
 • MR anbefales ved 4-6 uker ved uteblitt bedring eller progredierende symptomer og utfall, men tidligere ved røde flagg.
 • Henvisning til nevrokirurg eller annen relevant spesialist kan vurderes etter 6-12 uker, men tidligere ved akutte eller økende pareser. De aller fleste klarer seg uten kirurgisk behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Generell aktivitet anbefales.
 • Aktivitet som fører til tydelig forverring av nerverotsmerten eller øvrige symptomer bør unngås.
 • Stiv halskrage kan være aktuelt i den første perioden, avhengig av symptomer.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • BMJ Best Practice, "Cervical spondylotic radiculopathy".
 • Carette,., et al (2005), "Cervical Radiculopathy". N Engl J Med; 353:392-399
 • Anbefalinger for primærhelsetjenesten, "Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser". Utgitt: 21.01.2014 IS-1899
 • recommendationId: 13611
 • sectionId: 10399
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:24:24.593
 • updatedDate: 2016-08-04T11:23:31.287
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omhandler nakkesmerter med radikulær utstråling i en eller begge overekstremiteter, forårsaket av skiveprolaps eller degenerative forandringer som gir trykk mot eller irritasjon av en eller flere nerverøtter.
 • Teksten omhandler ikke nakkesmerter med ikke-radikulær utstråling (uspesifikk cervikobrachialgi), cervikal sentral spinalstenose med myelopati eller plexus affeksjon.
 • Symptomer kan komme akutt eller mer gradvis
 • Typiske symptomer er radikulær smerteutstråling ledsaget av parestesi / dysestesi, nummenhet og eventuelt pareser og refleksbortfall svarende til nerverotens innervasjon. Affeksjon av nerverøttene C6 og C7 er vanligst. Graden og arten av nevrologiske utfall vil variere.
 • Forløp er variabelt. Hos flertallet er prognosen god, med spontanbedring innen få måneder, men forsinket tilheling eller recidiv er ikke uvanlig.
 • MR anbefales ved 4-6 uker ved uteblitt bedring eller progredierende symptomer og utfall, men tidligere ved røde flagg.
 • Henvisning til nevrokirurg eller annen relevant spesialist kan vurderes etter 6-12 uker, men tidligere ved akutte eller økende pareser. De aller fleste klarer seg uten kirurgisk behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Generell aktivitet anbefales.
 • Aktivitet som fører til tydelig forverring av nerverotsmerten eller øvrige symptomer bør unngås.
 • Stiv halskrage kan være aktuelt i den første perioden, avhengig av symptomer.

Arbeid / sykmelding

 • Alle tilstander må vurderes individuelt. Husk også at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig hvis:
  • arbeidskravene er forenelig med aktivitet
  • arbeidet kan tilpasses smertetilstand
 • Sykmelding kan være nødvendig i opptil 6 uker
  • ved sterke smerter eller funksjonsbegrensende nevrologiske utfall
  • i arbeid som fører til tydelig forverring av nerverotsymptomene
 • Avventende evt. gradert sykmelding kan benyttes.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker vurder om:
  • diagnosen er riktig og om det er behov for henvisning til spesialist.
  • det foreligger kompliserende forhold i privatliv eller på arbeidsplass
  • relevante arbeidsmessige tiltak er gjort
  • det er negative konsekvenser av fortsatt sykefravær
 • Det anbefales tidlig og tett samarbeid med NAV, arbeidsgiver og bedriftshelsetjeneste

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • BMJ Best Practice, "Cervical spondylotic radiculopathy".
 • Carette,., et al (2005), "Cervical Radiculopathy". N Engl J Med; 353:392-399
 • Anbefalinger for primærhelsetjenesten, "Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser". Utgitt: 21.01.2014 IS-1899
 • recommendationId: 13612
 • sectionId: 10399
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:26:34.057
 • updatedDate: 2016-08-04T11:20:11.577
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 3 dager egenmelding eller sykmelding ved sterke smerter og godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding få dager til 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses, eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4 uker revurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver akutte nakkesmerter, ofte med stivhet og skjevstilling, men uten alvorlige patologiske forandringer eller tegn til rotaffeksjon.
 • Akutt tortikollis, er hyppigst hos unge voksne og barn. Tilstanden oppstår uten spesiell foranledning, men er noen ganger sekundært til forkjært sovestilling, strekk eller traume og/ eller cervical skiveprotrusjon.
 • Prognosen er god, tilstanden går vanligvis spontant tilbake i løpet av 7-10 dager

Råd om belastning/ avlastning

 • Smertenes intensitet kan tilsi behov for tilpasning eller avlastning i få dager, av og til inntil 2 uker.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 3 dager egenmelding eller sykmelding ved sterke smerter og godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding få dager til 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller ved arbeidskrav som ikke kan tilpasses, eksempelvis armene over skulderhøyde og/eller ved provoserende nakkestillinger
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4 uker revurder tilstand og situasjon ((diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Work Loss Data Institute (2013), "Neck and upper back (acute & chronic)". www.Guideline.gov.
 • Caroll et al. Spine (2008), "Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers".
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 13621
 • sectionId: 10399
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T13:10:52.983
 • updatedDate: 2016-04-20T11:51:09.163
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • sectionId: 10399
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T08:16:35.1
 • updatedDate: 2018-05-31T12:02:18.047
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • parentSectionId: 2482
 • sortOrder: 1