Testikkelkreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om testikkelkreft oppstår ved følgende symptomer:

 • Tumor i testikkel eller forstørret testikkel uten
  infeksjonstegn
 • Mistenkt epididymitt/orkitt og fortsatt symptomer
  ved kontroll etter 3 uker

2 Filterfunksjon

Klinisk undersøkelse av skrotum, glandelstasjoner. Blodprøver inkludert hCG og AFP dersom det ikke er åpenbart at pasienten skal henvises umiddelbart. Forhøyet hCG eller AFP kontrolleres og utredes videre ved urologisk avdeling. Negativ hCG eller AFP utelukker ikke testikkelkreft, og henvising er derfor uavhengig av svar på blodprøver.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om testikkelkreft oppstår ved:

 • Diffus forstørret testikkel uten infeksjonsmistanke eller andre forklaringer
 • Tumor i testikkelen
 • Nylig oppstått gynekomasti hos yngre menn (hCG-produserende tumor)
  Forhøyet AFP i blodet som ikke kan forklares av
  leversykdom

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for testikkelkreft. Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Pasienten skal ved henvisning til pakkeforløp informeres om:

 • Den begrunnede mistanken om testikkelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

 • Kontralateral testikkelkreft
 • Manglende descens/kryptorkisme, der testiklene ikke ligger i pungen. Menn født med kryptorkisme har fire til fem ganger økt risiko for kreft i testikkelen. Risikoen er ytterligere økt ved bilateral kryptorkisme
 • Kreft i testikkelen hos førstegradsslektninger, spesielt hos bror
 • Dårlig sædkvalitet

Se også Pakkeforløp for testikkelkreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft.

 • recommendationId: 806
 • sectionId: 1164
 • sortOrder: 29
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-18T13:46:31.49
 • updatedDate: 2018-08-23T12:05:50.687
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: gunnar.misvaer@helsedir.no