Nyresykdommer

Funn og undersøkelsesresultater

Kliniske funn

 • Blodtrykk: kontor-BT, gjennomsnitt-BT og utvikling
 • Ødemer
 • Residualurin

Laboratoriesvar

 • Hemoglobin, natrium, kalium, calsium, fosfat, albumin, kreatinin, karbamid, Hba1c, CRP
 • Urinstix:tidligere og aktuellefunn
 • Albumin/kreatinin ratio (proteinuri) og utvikling
 • Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) og utvikling

Bildediagnostiske resultater

 • Resultat av relevante radiologiske undersøkelser (f.eks. ultralyd nyrer, blærescanning)

Andre relevante tilstander

Tidligere sykdommer av betydning for problemstillingen

 • Hypertensjon
 • Familiær nyresykdom
 • Etablert karsykdom
 • Diabetes
 • Tidligere medikamenter relevant for aktuell problemstilling
 • recommendationId: 6780
 • sectionId: 4605
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-08-13T08:12:00.817
 • updatedDate: 2015-10-29T12:12:08.573
 • createdBy: eirikhafver
 • updatedBy: vidar.seland