Fotsår ved diabetes, ICPC-kode L97

 • Sår uten klinisk infeksjon bør ikke behandles med antibiotika.
 • Beskjedne funn på overflaten utelukker ikke dyp infeksjon.
 • Dyp infeksjon bør behandles med antibiotika. Uten adekvat behandling av infeksjoner er det fare for rask progresjon og amputasjon.
 • Det bør alltid tas dyrkningsprøve - biopsi, skraping med skarp skje eller aspirasjonsprøve - før antibiotikabehandling.
 • Mistanke om dyp infeksjon bør vurderes av spesialist og/eller undersøkes radiologisk.
 • Klinisk diagnose er vanskelig og en bør vurdere mulighet for osteomyelitt.

Punktene over er min oppsummering av anbefalinger som står under målsetning, prøver, symptomer og funn Jo

Antibiotikabehandling

 • Empirisk behandling Språklig er «empirisk behandling» feil. Det er ikke behandlingen som er empirisk, det er grunnlaget for denne anbefalingen. Ett alternativ er å skrive «Empirisk basert behandling» ett annet er å skrive om slik: «Basert på erfaringer bør behandling dekke» Jo bør dekke gule stafylokokker og GAS.
 • Ved moderate til alvorlige infeksjoner eller nylig gjennomgått antibiotikabehandling, kan det være nødvendig å supplere med et legemiddel som dekker Gramnegative mikrober.
 • Behandlingen bør ta hensyn til nylige resultater av dyrkningsprøver.
 • Endringer fra empirisk basert regime vurderes i forhold til klinisk respons og resultat av mikrobiologisk undersøkelse og resistensbestemmelse.

Førstevalg

 • Dikloksacillin 500 mg x 4 (D)

Ved penicillinallergi

 • Klindamycin 300 mg x 3 (D)

Eller

 • Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg (=2 tabletter) x 2 (D)

Ved behov for gramnegativ dekning

 • Ciprofloksacin 500 mg x 2 (i tillegg til dikloksacillin eller klindamycin)
 • Trimetoprim/sulfametoksazol 160/800mg (=2 tabletter) x 2 (lette til moderate infeksjoner)

Varighet av behandlingen er en til to uker for lette infeksjoner. Moderate til alvorlige infeksjoner bør behandles to til fire uker.

Gravide og ammende

 • Behandles som andre
 • Ved penicillinallergi se kapittelet om gravide og ammende


Symptomer og funn

Ikke noe av det som står under Symptomer og funn er symptomer eller funn, så jeg har flyttet det til prøver og undersøkelser. Noe er flyttet opp i «Tekst». Vet ikke om det er behov for at det står noe under dette punktet? Jo

Prøver og undersøkelser

 • Infeksjon i diabetisk fotsår er en klinisk diagnose.
 • Dyrkningsprøve bør tas ved mistanke om infeksjon og alltid før antibiotikabehandling.
 • Overflateprøver har nesten ingen verdi og frarådes. Adekvate prøver (etter debridering og vask med steril væske) er biopsi, skraping med skarp skje eller aspirasjonsprøver
 • Blodprøver som CRP, LPK og SR har begrenset verdi unntatt ved osteomyelitt der SR som oftest er forhøyet.
 • Blodprøver har begrenset verdi unntatt ved osteomyelitt.
 • Mistanke om dyp infeksjon bør vurderes av spesialist og/eller undersøkes radiologisk.
 • Skjelettrøntgen kan være nyttig i mange tilfeller, men kan være negativ tidlig i forløpet.
 • MR har høyere sensitivitet og spesifisitet for osteomyelitt og særlig for infeksjon i bløtvev.

Etiologi

 • Diabetisk fotsår skyldes to senkomplikasjoner til diabetes: nevropati og arteriosklerose.
 • Infisert diabetisk fotsår er en relativt vanlig, kompleks lidelse som er årsak til betydelig sykelighet og bruk av ressurser.
 • Lette til moderate infeksjoner er oftest forårsaket av aerobe Grampositive kokker, særlig Staphylococcus aureus.
 • Gramnegative mikrober forekommer, og dersom det er iskemi eller nekrose kan en finne anaerobe bakterier.
 • Blandingsinfeksjoner er ikke uvanlig, særlig ved alvorlige infeksjoner.
 • Dype infeksjoner som involverer bløtvev eller bein forekommer selv med beskjedne funn på overflaten.
 • Raskt progredierende eller omfattende infeksjoner må innlegges i sykehus, det samme gjelder ved betydelig iskemi.
 • recommendationId: 14337
 • sectionId: 10859
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • createdDate: 2016-11-03T12:57:32.79
 • updatedDate: 2016-11-27T08:42:53.73
 • createdBy: jo.heldaas
 • updatedBy: svein.hh