Galleblæresykdom operasjon (D98 Galleveisbetennelse / gallesten)

 • 3-7 dagers full sykemelding eller egenmelding anbefales uansett type arbeid etter gallekirurgi.
 • Inntil 14 dagers full eller gradert sykemelding ved laparoscopiske inngrep og tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 3 ukers sykmelding ved åpen kirurgi og tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Unngå svært tunge løft i 4-6 uker etter åpen operasjon.
 • Komplikasjoner vil ofte bidra til behov for noe forlenget sykemeldingsperiode.
 • Ved sykemeldingsbehov utover 4 uker, revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen gjelder kolecystitt eller galleblæresteinssykdom som er operert, laparoskopisk eller åpent.
 • Anbefalingen gjelder ikke Konservativt behandlet kolecystitt eller galleblæresteinsanfall..
 • Forlenget forløp sees først og fremst ved:
  • Infeksjoner
  • Blødninger
  • Sårruptur
  • Gallelekkasje

Råd om belastning/ avlastning

 • Lettere fysisk aktivitet kan gjenopptas etter 1-7 dager.
 • Tyngre løft og tyngre fysisk aktivitet kan gjenopptas etter 8-14 dager ved laparoskopisk inngrep og 2-3 uker ved åpen kirurgi.
 • I 4-6 uker etter operasjonen bør pasienten unngå svært tunge løft eller aktiviteter som belaster snittet betydelig.

Arbeid / sykmelding

 • 3-7 dagers full sykemelding eller egenmelding anbefales uansett type arbeid etter gallekirurgi.
 • Inntil 14 dagers full eller gradert sykemelding ved laparoscopiske inngrep og tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 3 ukers sykmelding ved åpen kirurgi og tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Unngå svært tunge løft i 4-6 uker etter åpen operasjon.
 • Komplikasjoner vil ofte bidra til behov for noe forlenget sykemeldingsperiode.
 • Ved sykemeldingsbehov utover 4 uker, revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 22.06.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 14006
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 29
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-06-22T08:01:01.967
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:08.36
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge