Klaffeopererte (helsekrav til førerkort)

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom

a) det ikke er alvorlige arytmier og

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV og

c) antikoagulasjonsbehandling er gitt der dette er indisert etter medisinske retningslinjer

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis for inntil fem år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom

a) det ikke er alvorlige arytmier

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og

c) ejeksjonsfraksjon er over 35 %

d) antikoagulasjonsbehandling er gitt etter medisinske retningslinjer

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Det er lett øket risiko for hjerneslag for klaffeopererte, men ikke i en grad som gjør restriksjoner nødvendige så lenge hjertefunksjonen er tilfredsstillende. Antikoagulasjon kreves dersom det er indisert etter vanlige, kliniske retningslinjer.

  • recommendationId: 13882
  • sectionId: 10687
  • sortOrder: 9
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-05-23T10:45:57.713
  • updatedDate: 2016-10-07T11:09:51.157
  • createdBy: ldv
  • updatedBy: anne.birgit.aga