Generelt helsekrav til førerkort for alle typer nyresykdommer

Helsekrav er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko.

 • Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved nyresykdommer. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander.
 • Fastlege/relevant spesialist skal gi råd til søkeren og gjøre fortløpende vurderinger om helsekrav er oppfylt.
 • Dersom helsekravene ikke forventes å være oppfylt ut over 6 måneder, skal fylkesmannen ha melding. Mal 2: Helsekrav ikke oppfylt - til fylkesmannen (DOC)

Legen bør vurdere:

 • Foreligger det alvorlige elektrolyttforstyrrelser?
 • Er allmenntilstanden påvirket, ev. med symptomer som kan medføre trafikksikkerhetsrisiko som svimmelhetsanfall, nærsynkope, svekkete kognitive funksjoner eller svekket førlighet?
 • Bruker personen legemidler som kan påvirke kjøreevnen, og hvor serumkonsentrasjonen kan påvirkes av nyresvikten?

Nyresvikt kan påvirke allmenntilstanden gjennom blant annet nedsatt konsentrasjonsevne, kritisk sans, våkenhet og reaksjonsevne.

Lovdata.no: Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 39 Helsekrav ved nyresykdommer
 • recommendationId: 13853
 • sectionId: 10669
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T14:12:24.797
 • updatedDate: 2016-10-07T11:57:57.773
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga