Generelt helsekrav til førerkort for alle typer hjerte- og karsykdommer

Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander.

Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet gir en uakseptabel risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning.

 • Hjerte- og karsykdommer kan utgjøre en fare for nedsatt kjøreevne ved plutselig innsettende symptomer som kan påvirke bevissthetsnivået.
 • Helsekravene er utformet med spesifikke føringer for den enkelte tilstand som kan ha betydning for kjøreevnen. Ved hjerte- og karsykdommer kan flere ulike tilstander være til stede samtidig. Legen må da gjøre rede for og vurdere om helsekravene er oppfylt for den enkelte tilstand.
 • Etter EU-kravene aksepteres en årlig risiko for akutt bevissthetspåvirkning på inntil 20 % for gruppe 1 og inntil 2 % for gruppe 2 og 3. For hjerte- og karsykdommer foreligger det prosentvis årlig risiko for nye akutte hendelser ved en rekke tilstander. Der slik tallfestet risiko foreligger, er dette nevnt i den utfyllende teksten i den aktuelle anbefaling.

Legen som vurderer om helsekrav er oppfylt, skal også vurdere om det er tilstander som ikke er inkludert i tabellene, men som kan føre til en plutselig innsettende bevissthetspåvirkning. Det er den tilstand som innebærer høyest risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning som er avgjørende for om helsekrav er oppfylt.

Søkers fastlege vil som regel ha tilstrekkelige opplysninger til å vurdere om helsekrav er oppfylt ved de ulike hjerte- og karsykdommer.


 • recommendationId: 13841
 • sectionId: 10664
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-18T12:59:38.397
 • updatedDate: 2016-10-07T10:52:24.363
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga